آموزش باستان شناسی

» رصد مراقبت و محافظت جن هاباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی

توضیحات
367 views بار
گنج های رصد شده توسط اجنه اهل کتاب و کفار محافظت از گنج ها در برابر ورود مسلمانان

گنج های رصد شده توسط اجنه اهل کتاب و کفار محافظت از گنج ها در برابر ورود مسلمانان

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir گنج های رصد شده توسط اجنه اهل کتاب و کفار محافظت از گنج ها در برابر ورود مسلمانان را برای شما عزیزان قرار دادیم . گنجها و دفینه ها و طلاهای رصد و مراقبت شده توسط جنها و اهل کتاب و کافران که در برابر ورود مسلمانان از آنها محافظت میکنند و اجازه نمیدهد هیچ مسلمانی به گنج و دفینه دسترسی پیدا کند . در این نوع رصد و […]

117 views بار
رصد و حفاظت بزرگ از گنج و دفینه ها – رصد سلیمانی یا رصد کبیر گنجینه ها

رصد و حفاظت بزرگ از گنج و دفینه ها – رصد سلیمانی یا رصد کبیر گنجینه ها

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir رصد و حفاظت بزرگ از گنج و دفینه ها – رصد سلیمانی یا رصد کبیر گنجینه ها را برای شما عززیان قرار دتدیم . رصد سلیمانی یا رصد کبیر گنجها و دفینه ها یکی از قویترین رصدهاست که با استفاده از فلکها و سیاره ها گنجها و دفینه ها مراقبت و محافظت می شوند . رصد سلیمانی را هیچکس نمیتوان باطل کند مگر در زمان ظهور آقا امام زمان […]

545 views بار
اسرار و رازهای طلسم دفینه ها – گنجهایی که توسط اجنه رصد مراقبت و محافظت میشوند

اسرار و رازهای طلسم دفینه ها – گنجهایی که توسط اجنه رصد مراقبت و محافظت میشوند

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir اسرار و رازهای طلسم دفینه ها – گنجهایی که توسط اجنه رصد مراقبت و محافظت میشوند را برای شما عزیزان قرار دادیم . گنجها و دفینه های مخفی شده و پنهان شده توسط اجنه و جنها و با سحر و جادو رصد و محافظت میشوند . پس میتوان گفت گنج و دفینه ها و جواهرات و عتیقه ها طلسم و جادو شده هستند البته نمیتوان گفت که همه گنجها […]

2,512 views بار
آیا گنجها و دفینه ها توسط جنها رصد و محافظت میشود؟ نگهبانی از گنج و دفینه و اموال

آیا گنجها و دفینه ها توسط جنها رصد و محافظت میشود؟ نگهبانی از گنج و دفینه و اموال

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir آیا گنجها و دفینه ها توسط جنها رصد و محافظت میشود؟ نگهبانی از گنج و دفینه و اموال را برای شما عزیزان قرار دادیم . آیا جنها از گنج و دفینه ها در زیرزمین محافظت میکنند و نگهبانی میدهند؟,آیا نگهبان گنج و دفینه وجود دارد ؟ آیا گنجها و دفاین زیرزمینی دارای نگهبان و محافظ هستند ؟ آیا از بار و اموال و گنجینه ها محافظت و مراقبت میشود […]