آموزش باستان شناسی

» حکومت ها و پادشاهان باستانیباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی

توضیحات
56 views بار
دوران پادشاهی فرهاد یکم (اشک پنجم) پنجمین پادشاه بزرگ سلسله اشکانیان

دوران پادشاهی فرهاد یکم (اشک پنجم) پنجمین پادشاه بزرگ سلسله اشکانیان

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دوران پادشاهی فرهاد یکم (اشک پنجم) پنجمین پادشاه بزرگ سلسله اشکانیان را برای شما عزیزان قرار دادیم . فرهاد یکم پسر فریاپت به عنوان پنجمین پادشاه حکومت اشکانیان در ایران بود .

33 views بار
فریاپات (فری یاپت) اشک چهارم سومین پادشاه حکومت اشکانیان در ایران

فریاپات (فری یاپت) اشک چهارم سومین پادشاه حکومت اشکانیان در ایران

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir فریاپات (فری یاپت) اشک چهارم سومین پادشاه حکومت اشکانیان در ایران را برای شما عزیزان قرار دادیم . فری یاپیت یا فری یاپت یا فرپایات به عنوان سومین پادشاه سلسله اشکانیان بود .

35 views بار
تیرداد مقلب به (اشک دوم) دومین پادشاه حکومت اشکانیان در ایران

تیرداد مقلب به (اشک دوم) دومین پادشاه حکومت اشکانیان در ایران

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir تیرداد مقلب به (اشک دوم) دومین پادشاه حکومت اشکانیان در ایران را برای شما عزیزان قرار دادیم . تیرداد یکم و تیرداد دوم پادشاهان حکومت اشکانیان در ایران بودند .

37 views بار
ارشک یکم نخستین بنیان گذار امپراطوری اشکانیان – ارشک اولین پادشاه حکومت اشکانی

ارشک یکم نخستین بنیان گذار امپراطوری اشکانیان – ارشک اولین پادشاه حکومت اشکانی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ارشک یکم نخستین بنیان گذار امپراطوری اشکانیان – ارشک اولین پادشاه حکومت اشکانی را برای شما عزیزان قرار دادیم . ارشک یکم اولین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی حکومت اشکانیان در ایران بود . در ادامه مطلب اطلاعات و مطالب کامل را درباره ارشک یکم اشکانی مشاهده خواهید کرد .

220 views بار
آشنایی با دیاکو یا دیااُکو بنیان‌گذار و نخستین پادشاه حکومت مادها در ایران

آشنایی با دیاکو یا دیااُکو بنیان‌گذار و نخستین پادشاه حکومت مادها در ایران

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir آشنایی با دیاکو یا دیااُکو بنیان‌گذار و نخستین پادشاه حکومت مادها در ایران را برای شما عزیزان قرار دادیم . دیاکو یکی از اولین پادشاهان حکومت مادها در ایران به شمار میاید . در ادامه مطلب توضیحات و اطلاعات کاملتری درباره پادشاه مادها دیاکو را مشاهده خواهید کرد .