آموزش باستان شناسی

» درمان بیماری ها با دعاهای قرآنی شفای مریض و بیمار با ادعیه قرآنیباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی

توضیحات

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir درمان بیماری ها با دعاهای قرآنی شفای مریض و بیمار با ادعیه قرآنی را برای شما عزیزان قرار دادیم . بسیاری از بیماری و مریضی ها با خواندن دعاهای قرآنی از بین میرود . برای هر بیماری و مریضی دعای خاصی در قرآن وجود دارد که با خواندن آن دعا آن بیماری و مریضی و کسالت از بین میرود . برای شفاری مریض و بیمار ادعیه و دعاهای بسیار مجرب و قوی در قرآن وجود دارد که با خواند قرآن حل میشود . در ادامه مطلب با دعاهای قرآنی برای شفای مریضی و بیماری آشنا خواهید شد .

درمان بیماری ها با دعاهای قرآنی شفای مریض و بیمار با ادعیه قرآنی

درمان بیماری ها با دعاهای قرآنی شفای مریض و بیمار با ادعیه قرآنی

درمان بیماری ها با دعاهای قرآنی شفای مریض و بیمار با ادعیه قرآنی,دعاهای قرآنی برای شفای بیماری و مریضی,ادعیه قرآنی برای شفای بیمار و مریض,بهترین و قوی ترین دعای قرآنی برای درمان بیماری ها,درمان انواع بیماری های سخت و لاعلاج با خواندن دعاهای قرآنی,دعا درمانی,درمانی بیماری و مریضی با دعاهای قرآنی,’از بین بردن تمام بیماری ها و مریضی ها با ادعیه و دعاهای قرآنی,درمان بیماری های سخت با دعای قرآنی,دعای قرآنی برای شفای تمام بیماری ها و مریضی های سخت و بدون علاج,دعای قرآنی برای بیماری دکتر جواب کرده

درمان بیماری ها با دعاهای قرآنی شفای مریض و بیمار با ادعیه قرآنی

دارو و درمان با قرآن و ادعیه-بخش اول

سوره حمد جهت رفع ضعف بینائی

هرکس در بینائی خود ضعفی احساس کند یا دچار چشم درد شده باشد اول ماه قمری به هنگام رویت هلال دست بر چشم بگذارد و ده مرتبه فاتحه الکتاب را بخواند و در اول و آخر آن سه بار سوره اخلاص را بخواند و سپس هفت مرتبه بگوید : ((شفاء من کل داء برحمتک یا ارحم الراحمین ))

سپس پنج مرتبه بگوید)): یارب)) وبعد بگوید :(( قو بصری اللهم اشفع انت الشافی اللهم اکف انت الکافی اللهم عاف انت المعافی))

تقویت بینائی چشم با ختم سوره “ق”

از حضرت امام صادق (ع) منقول است که این سوره را جهت روشنائی چشم ؛هفت جمعه هرجمعه سه بار بخواند.

سوره حمد جهت رفع درد سر و دردچشم

حضرت امام صادق (ع) فرمودند : اگر بعد از عطسه کردن سوره فاتحه را بخوانند و بر کف دست خود بدمد و بر چهره بمالد از درد سر درد چشم و خو دماغ ایمن شود.

حمد جهت امان از چشم زخم

سید بن طاووس روایت کرده است : هرکس سوره حمد را هنگام رویت هلال اول ماه هفت بار بخواند در آن ماه از چشم زخم در امان می باشد .

ختم آیه نور جهت تقویت چشم

آیه شریفه نور را اگر در ظرف بلور یا چینی بنویسید و سپس با آب پاک بشویند و قطراتی از آن آب  را با اعتقاد در چشم بریزند، تاریکی و ضعف چشم را از بین می بردد انشاالله

ختم سوره منافقون جهت درد چشم و فرج

مرحوم نائینی صاحب کتاب گوهر شب چراغ  گفته است که سوره منافقون را جهت هر حاجتی بخصوص برای درد چشم و فرج موجب قضا و شفا است و مجرب است.

ختم اسم ” الحی ” جهت چشم درد

 اگر کسی چشم درد اشته باشد یا از نابینائی بترسد به همین عدد هفت روز بخواند ۱۰۱ مرتبه صحت یابد یا از کوری سالم بماند انشاالله.

ختم اسم ” الظاهر” جهت درمان نابینائی

حضرت امام رضا (ع) فرمودند هرکس بعد از طلوع آفتاب ۱۰۰۰ مرتبه بگوید ((الظاهر)) ایزد تعالی او را از نابینائی نگاه دارد.

درمان چشم درد با آیه الکرسی

درالخصال حضرت امیر المومنین (ع) روایت شده که اگر کسی از شما دچار چشم درد شد آیه الکرسی بخواند و با خود چنین احساسی داشته باشد که شفا می یابد پس انشا الله از درد خلاص می گردد.

سه چیز چشم ها را جلاء میدهد

در الخصال از حضرت موسی بن جعفر(ع) نقل کرده اند که سه چیزچشم ها را جلاء می دهد؛ نظر کردن به سبزی ،نگاه کردن به آب جاری و نگریستن در صورتی زیبا و نیکو.

مسواک زدن چشم را جلاء می دهد

از حضرت امیرالمومنین (ع) روایت کرده اند که مسواک کردن چشم را جلاء می دهد.

شفاء جمیع بیماری ها

فرمودند هرکس مقداری آب باران بگیرد و حمد و اخلاص و معوذتین و آیه الکرسی هر کدام ۷۰ مرتبه بر آن بخواند و هفت روز متوالی هر روز بامداد مقداری از آن را بخورد هر مرضی را داشته باشد خدای متعال از او بر طرف می نماید.

رفع تب با سوره مبارکه حمد

 از حضرت امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند : اگر سوره فاتحه را ۴۰ بار بر ظرف آبی بخوانند و به شخص تب دار بپاشند تب او زایل می شود.

حمد جهت شفای بیمار

از حضرت امام صادق (ع) مروی است که فرمودند: چون سوره مبارکه فاتحه را بین نماز واجب و نافله صبح ۴۱ مرتبه به نیت شفای بیمار بخوانند شفا یابد.

 شفا از بیماری صرع با فاتحه الکتاب

در کتاب روضه الجنان از ابوسلیمان نقل کرده که در یکی از جنگ ها در خدمت رسول خدا (ص)بودیم مردی به علت صرع به زمین افتاد یکی از اصحاب سوره حمد را در گوش او خواند بیمار شفا یافته برخواست ما این جریان را به حضرت رسول (ص)عرض کردیم فرمود : سوره حمد ام الکتاب است و شفا هر دردی است.

درمان بیماری صرع

 از حضرت امام صادق (ع) منقول است که اگر سوره بقره را هفت بار بر مصروع یا دیوانه بخوانند شفا یابد.

درمان دردها با ختم سوره بقره

اگر بیمار سوره بقره همراه خود داشته باشد ازدردهاایمن شود و اگر به شخص تب دار ببندند تب او زایل می شود و اگر به کودکی که می خواهند از شیر بگیرنر ببندند به آسانی از شیر بازگرفته شود و اگر با آب باران بشویند و به شخص هراس بدهند ترس و هراس او زایل می شود.

آسان شدن وضع حمل

اگر سوره آل عمران را زن حامله با خود داشته باشد وضع حمل بر او آسان می شود.

 درمان آسم با ختم سوره انشراح

مرحوم آیت الله کشمیری در باره سوره انشراح می فرمودند: برای کسانی که قبض دارند و سینه یشان تنگ و مغموم است خواندنش خوب و سینه راباز می کند و می فرمودند سید هاشم حداد این مطلب را گفته اند  تجربه هم نشان داده است.

رفع بیماری افسردگی و دلتنگی با سوره انشراح

به جهت رفع دلتنگی ۱۷ روز هر صبح و شام ( یک مرتبه صبح و یک مرتبه شب ) سوره انشراح  را بخواند برطرف می شود.

درمان امراض صعب العلاج با سوره نجم

 مرحوم آیت الله کشمیری در باره سوره مبارکه نجم فرمودند: هر روز خوانده شود و به امام زین العابدین تقدیم گردد.

رفع درد شکم با ختم سوره حجرات

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده است که جهت رفع درد شکم این سورا را هفت مرتبه بخوانند.

 صاحب فرزند شدن با ختم سوره مزمل

اگر کسی صاحب فرزند نمی شود زن و شوهر هر دو روزه بگیرند ووقت افطار غسل کنند و یک بار این سوره را به آبی بخوانند و هر دو از این آب بیاشامند انشا الله صاحب فرزند خواهند شد.

جهت فرزند دار شدن

گفته شده که سوره مبارکه حمد و سوره معوذتین (سوره های فلق و ناس)را با تربت مقدس سید الشهدا (ع) در ظرفی تمیز بنویسند و سپس آن را با آب بشویند و زن ومرد از آب آن بخورندزن به اولاد پسر حاملخژه می شود انشاالله.

ختم امن الرسول جهت زیاد شدن قدرت حافظه

به جهت افزوده شدن قدرت حافظه آیه شریفه آمن الرسول را تاآخر در ظرفی بلورین بنویسند و بشویند و ناشتا بخورند مفید است انشاالله.

جهت بهبودی درد پا

محدث نوری روایت نموده که برای رفع درد پا دو رکعت نماز بخوان و در هر رکعت پس از یک مرتبه حمد از سوره بقره آیه آمن الرسول را تا آخر سوره می خوانی.

ختمی جهت درمان دندان درد و صاحب صداع

از حضرت امام صادق (ع) منقول است سوره قلم را جهت بر آمدن مهمات ۷۵ بار بخوانند و نیز منقول است و چون این سوره را بنویسند و صاحب صداع ( کسی که سردرد و میگرن دارد) یا دندان درد شفا یابد .

ختمی جهت درمان مرضی صعب العلاج

حضرت امام رضا (ع) فرمودند که هرکس مرضی صعب العلاج داشته باشد هر روز ۱۰۰۱ بار( یا واحد) بگوید از آن مرض خلاص یابد.

 ختم اسم شریف مصور جهت فرزندار شدن

حضرت امام رضا (ع) فرمودند اگر زنی طالب فرزند باشد ۷ روز روزه بگیرد و در وقت افطار اسم  ” المصور ” را ۲۱ مرتبه بخواند و از آن افطار کند حق تعالی اورا فرزندی شایسته کرامت فرماید.

ختمی جهت رفع پریشانی و افسردگی

از امام محمد باقر (ع) منقول است که برای رفع پریشانی و افسردگی هر روز ۱۰۰ مرتبه سوره قدر را بخواند.

ختمی جهت شفا بیمار با ذکر ” السلام “

 از حضرت امام رضا(ع) منقول شده است که فرمودند : هرکس به نیت شفا بیماری ۱۳۱ مرتبه بگوید  ” السلام ” بیمار از رنج بیماری خلاص شود.

شفا بیماری با ذکر  ” الحلیم “

کسی که بر بالین بیمار یک مرتبه حمد و یازده بار اسم ” الحلیم ” بخواند و بر آن بدمد حق تعالی آن بیمار را شفا دهد.

ختم ذکر ” الشافی ” جهت رفع مسمومیت

مداومت این ذکر موجب شفا امراض ظاهر و باطن است و اگر به طعامی بخوانند ضرر نرساند و موجب دفع سموم کشنده است.

ختم  ” هوالحی ” در دفع سکته

ختم ” هوالحی ”  صبحها برای حیات بدن و روح و دفع سکته مفید و موثر است.

 ختم سوره رعد برای آرامش کودک

 حضرت امام صادق (ع) فرمودند اگر کسی این سوره را بنویسد و بر گهواره کودک ببندد از گریستن ساکت شود.

دعای مشمول جهت شفا مریض

از جمله دعاهائی که در آن اسم اعظم و هم و غم را برطرف می کند و برای شفا مریض موثر است دعای مشمول است و که آیت الله کشمیری بارها برای مریض ها و درمان دردهای سخت سفارش می کردند که آن را بخوانند .

تسبیح فاطمه الزهرا (سلام الله علیه ) جهت  رفع سنگینی گوش

 یکی از اصحاب امام صادق ( ع) می گوید از سنگنی گوشم پیش حضرت شکایت کردم ایشان فرمودند بر تو باد تسبیح فاطمه الزهرا (سلام الله علیه ).

*********************************

دارو و درمان با قرآن و ادعیه-بخش دوم

دیدن عجائب در هنگام حجامت

 در وقت حجامت کردن اگر کسی سوره حمد را ۷ بار بخواند از منافع آن عجائب خواهد دید.

 شفای دردها ورمها و درد طحال

 هرکس سوره انعام را شش روز با مشک و زعفران بنویسد و بشوید از درد طحال و تمام دردها و ورمها شفا یابد .

 زیاد شدن شیر مرضعه

 امام صادق (ع) اگر کسی سوره حجر را با زعفران نوشته و بشویند و به زنی که شیر او کم باشد بدهند شیرش زیاد شود.

 شفای درد مصروع ، سردرد ، قطع تب

 امام صادق (ع) : هرکس سوره سجده را نوشته و بر کسی که سردرد یا تب یا صرع داشته باشد ببندد انشاالله شفا می یابد.

 شفای درد شکم ،آسانی دندان در آوردن کودک

 امام صادق (ع): سوره قاف را نوشته و بشویند و به کسی که شکمش درد می کند بدهندشفا یابد و نیز اگر این آب را به کودک بخور رانند به آسانی دندان در می آورد.

 جلوگیری از سقط جنین با ختم سوره ذاریات

امام صادق (ع) : چون این سوره را نزد بیماری بخوانند هر درد و المی داشته باشد تسکین یابد و برای جلوگیری از سقط جنین بچه این سوره را نوشته بر زن حامله بندند.

 دفع بی خوابی ، شفای مصروع

امام صادق (ع) : هرکس سوره تحریم را بر بیمار مصروع و بی خواب بنویسد و ببندند بهتر شود و مصروع بهوش آید و بی خواب ، خواب گردد.

 تسکین میگرن یک طرفه

امام صادق (ع) : هرکس سوره تکاثر را هنگام غروب آفتاب هر روز بخواند خداوند او را عفو کند و نیز برای تسکین میگرن یک طرفه این سوره را بعد از نماز قرائت نمایند.

 دفع اضطراب

امام صادق (ع) : اگر کسی را اضطراب دل گرفته باشد سوره قریش را بر شربت یا طعامی بخواند  و بخورد انشا الله شفا یابد.

 درمان مارگزیدگی

سوره فاتحه الکتاب تریاق بزرگی است بر هر مارگزیده ای که خوانده شود خداوند او را شفا می دهد.

 دفع زگیل

در جامع الفوائد آمده است : سوره کافرون را بر پنج برنج سرخ بخوانند و در جای نمناک آنها را دفن کنند و تا سه روز این عمل را انجام دهند خوب می شود البته شروع عمل از ۲۸ ماه باشد.

 نماز برای شکم درد

حضرت محمد (ص) به سلمان فرمودند : آیا شکم تودرد می کند ؟ پس نماز بخوان همانا که نماز شفا است.

 نماز برای گردن درد

دورکعت نماز می خوانی و در هر رکعت یک بار حمد و سه بار سوره زلزال را می خوانی.

 سبب بیماری کبدی

پیامبر خدا (ص) : آب را جرعه جرعه بیاشامید و سرنکشید چونکه از سر کشیدن آب بیماری کبدی ایجاد می شود.

 رفع بیماری پیسی و جنون

امام صادق (ع) : شستشوی سر با گل ختمی در هر جمعه انسان را از پیسی و جنون حفظ می کند.

 درمان افسردگی با کشمش

پیامبر خدا (ص) : مصرف کشمش بر شما لازم است چون که از صفرا جلوگیری می کند وبلغم را از بین می برد و عصب را تقویت و افسردگی را می بردو خلق را نیکو و خون را پاک و غم و اندوه را می برد.

 درمان درد با سیاه دانه

امام رضا ع فرمودند: سیاه دانه شفای هردردی است بجر مرگ ، بر شما (خوردن ) عسل و سیاه دانه لازم است.

 خاصیت عسل

پیامبر خدا ص فرمودند: اگر انسانی عسل بخورد هزار دارو در معده وارد و هزار هزار بیماری از او خارج می شود و اگر بیمرد و عسل خورده باشد جسدش را آتش لمس نخواهد کرد.

 امام صادق (ع) : روغن زیتون با بادهای (معده  و روده) را وارد و

(تولید) منی را افزایش می دهد.

 مصرف پنیر و گردو

امام صادق (ع) : (مصرف) پنیر و گردو با هم شفا ( بیماری ) و مصرف هریک به تنهائی موجب بیماری است.

 چهار داروی شفا بخش

امام صادق (ع) : چهار چیز است که چشم راشفا می دهد و سود مند است و ضرری ندارد. آن حضرت فرمود: مرزه با نمک ، گردو با زنیان ، فرمود: زنیان با گردو ( ریشه ) بواسیر را می سوزاند و باد ( معده و روده ها ) را از بین می برد و رنگ صورت را نیکو زیبا و معده را محکم می کند و کلیه را گرم می کند و مرزه با نمک باد های قلب را تردد و گرفتگی بینی را باز و ( ریشه ) بلغم را می سوزاند و منی را زیاد و بوی دهان را خوشبو و معده را نرم کرده و بوهای بد را از دهان می زداید و به آلت تناسلی انتشار می دهد.

  بالارفتن قدرت تکلم کودکان

حضرت علی (ع) : به کوکانتان انار بخورانید چونکه ( قدرت) تکلم آنها را سرعت می بخشد.

 انجیر و خواص آن در درمان بیماریها

پیامبر خدا (ص) :انجیر تازه و خشک را بخورید چونکه ( قوه) جماع کردن را زیاد و بواسیر را قطع و برای نقرص و ابرده ( بیماری است که در اثر غلبه سردی و رطوبت تولید شود و ضعیف کننده قدرت شهوت است) مفید است .

 دفع صفرا و نرم شدن مفاصل

 ارزق بت سلیمان گفت : از امام صادق (ع) سوال کردم در باره الو حضرت فرمود : صفرا راازبین می برد و نرم کننده مفاصل است لکن  زیاده روی در خوردن نکن ، زیرا موجب ورم مفاصل می شود.

 دفع سموم داروئی

امام صادق (ع) : برای دفع سموم دارئی سودمند تر کمپوت سیب سراغ ندارم .

 سلامتی بدن با کشمش

حضرت علی (ع) : کسی که ۲۱ عدد کشمش سرخ را ناشتا جویده و بخورد به هیچ مرزی مبتلا نمی شود و فقط مرگ می تواند او را از پای در آورد.

 زیاد شدن قوه باز

امام صادق (ع) : برشما خوردن کاسنی لازم است چون که ( تولید) منی را زیاد و کودک را زیبا می کند کاسنی گرم و نرم است و ( احتمال ) پسر شدن ( جنین) را زیاد می کند.

 ذکر برای شفا

در جواهر القرآن مذکور است هرکه بیمار باشد و این ذکر را در آن بیماری چهل مرتبه بخواند : ( لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ) اگر در آن ناخوشی بمیرد ، ثواب شهید را دریابد و اگر صحت یابد گناهان او آمرزیده باشد.

 ذکر برای شفا

در زبده الدعوات مسطور است که چون بر سربیمار ۷ مرتبه ( اسئل الله العظیم رب العرش الاعظیم ان یشفیک ) بخوانید اگر اجلش نرسیده باشد به زودی شفا یابد بسیار تجربه شده و تخلف ندارد و این دعا بدون عدد از حضرت رسول ص رسیده است.

 ذکر برای شفا

برای شفای هر مریضی دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت جواد الائمه ع بخواندو بعد ۱۴۶ مرتبه بگوید ( ما شا الله لا حول ولا قوه الا باالله ) اگر در ساعت منسوب به آن حضرت عمل شود بسیار مفید است و آن ساعت را تا دو ساعت بعد از نماز عصر ( بخش نهم از دوازدهم قسمت روز) تشخیص داده اند.

 

ذکر برای شفا

فیض کاشانی در اللئالی المخزونه نقل می نماید : که برای استشفای مریض این آیه را سه هزارو سیصدو سه بار بخواند و تا ممکن باشد به یک مجلس بخواند ( فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین )  و از چمعی از برزگان شنیده شده است که از جهت شفای بیمار اثر عجیبی دارد و بهبود بلافاصله است.

 ذکر برای شفا

 ملا محسن فیض کاشانی می فرماید: هرکس اسم مبارک ( یاسلام) را صد بار بر سر بیمار بخواند شفا یابد و برای شفای هر علتی مداومت بر خواندن این اسم مبارک مجرب است.

 ذکر برای شفا

از مرحوم آیت الله کشمیری نقل شده است که کتابت و نوشتن ۷ سلام قرآنی با زعفران برای شفای بیمار مفید است و آن ۷ سلام این هاست: یس ایه ۵۸- صافات آیات ۷۹-۱۰۹-۱۲۰-۱۳۰- و سوره زمر آیه ۷۳ و سوره قدر ۵٫

  ذکر برای شفا

 مرحوم مجتهدی برای رفع مشکل خانمی که مریض بود سفارش کردند کسان و اشخاص بیمار چند بار سوره یس را بخوانند و ثواب آن را به روح ارواح اموات بی وارث و بد وارث اهدا کنند چون به این دستورعمل کردند علت رفع شد.

 رهایی از دردها

 علامه حسن زاده آملی در سفارش های خود می فرمایند که ذکر ( یا طبیب ) برای شفای بیماران و رهئی از دردها بسیار مناسب است.

 رفع بیماری

آین الله بهجت برای رفع بیماری می فرمودند: برای شفای مریض تربت حضرت سید اشهدا ( علیه السلام ) در آب زمزم چندین بار نوشیده شود و صدقه به افراد زیاد اگر چه مبلغش زیاد هم نباشد داده شود اگر افراد متعهد سوره حمد را از یک تا صد مرتبه به نیت شفای بیماران بخوانند خیلی تاثیر دارد علاوه بر این به دوستان سفارش دعا کنند زیرا در روایت است که سریع الاجابه ترین دعا دعای شخص برای شخص دیگر است.

 

ذکر برای شفا

در المخازن علامه کاشانی برای شفای مریض ذکر کرده اند : هرگه کسی در خانه ای مریض شود اهل آن خانه همگی هرکدام هزار صلوات برای شفای بیمار نذرکنند و ۵۰۰ مرتبه صلوات بفرستند و بقیه صلوات ها را تا شفای بیمار گرو نگه دارند بسیار مجرب است.

 

ذکر برای شفا

از جمله ختم های مجرب که  که مرحوم نراقی برای شفای بیمار آورده است ختم سوره مبارکه علق استکه مکررا تجربه است و طریقه ختم آن است که ۴۱ پول از سربیمار تا ناخن پای او ردیف کنند و ۴۱ مرتبه سوره را بخوانند و بعد از بار قرائت سوره از پائین رو به بالا یک پول بردارند و هربار که آیه سجده رسیدند سجده کنند و چون ختم تمام شد پولها را جمع کنند و به ۴۱ فقیر جداگانه ببخشند.

 

ذکر برای شفا

ایشان نقل می کنند که مرحوم مجلسی اول در کتاب لوامع صاحب قرانی می فرمایند : در اصفهان مریض های زیادی که پزشکان جواب کرده بودند باخواندن ۷۰ حمد شفا پیدا کردند.

 

تسکین درد شدید

شیخ اشراق فرمودند: هرکه درد شدید دارد بر قدح آبی ۴۱ مرتبه سوره حمد بخواند پس آن آب را بریزد برخورد و نیز مریض نزد خود زنبیلی گندم بگذارد و آن گندم را به انسانهای فقیر بدهد و از آنان بخواهند که دعایش کنند تا شفا یابد.

 

شفای صرع

مرحوم سید نعمت الله جزائری مولف کتاب زهر الربیع فرموده است: اگر روایت (  ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ) را بر مریض بخوانند شفا یابد و اگر بر مصروع بخواند بهبود یابد و اینمساله بارها به تجربه رسیده است و اگر آن را بنویسد و با آب بشویند و بخورند برای دفع درد مفید و مجرب است.

 

پیشگیری از مرض فراموشی

استاد فاطمی نیا می فرمایند: شیخ طوسی در تعقیبات نماز صبح در تذهیب آورده که بعد از نماز صبح ده مرتبه بگوید: ( سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ) این ذکر واکسن آلزایمر است در حدیث داریم که هرکس این ذکر را ده مرتبه بعد نماز صبح بخواند از کوری و جنون و پیری محفوظ می ماند.

 

درد چشم

مرحوم نراقی در کتاب شریف خزائن فرموده است : این توسل به حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام ) به جهت جمیع دردها خصوصا درد چشم مجرب است ( اللهم بحق ولیک موسی بن جعفر  الکاظم (ع) الا سلمتنی جوانحی ما ظهر منها و ما بطن ، یا جواد و یا کریم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین ).

 

رفع اضطراب و استرس

ازمرحوم آیت الله میرجهانی اصفحانی منقول است که کسی که دچار اضطرار و اضطراب است آیه شریفه ( رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین ) را به مدت ۷ روز بعد از هر نماز ۱۰۰ بار بگوید به زودی رفع می گردد.

 

علاج وسواس

به جهت رفع وسوسه و دلشوره و کمان بد این آیات را بخواند و با خود داشته باشد ( و اذا قرات القران جعلنا بینک … علی ادبار هم نفورا) و ( فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم )

 

تقویت حافظه

ذکر ( یا حافظ) به عدد ابجد اسم برای تقویت حافظه موثر است و همچنین این ذکر و تکرار آن می تواند برای رفع شر خواطر بد و بلایا موثر باشد.

 

تقویت حافظه

گویند به جهت قوه حافظه اگر ۴۱ بار آیه زیر را به انجیر خشک بخوانند و روزی چند دانه از آنها را بخورند حتماموثر خواهد بود: ( انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون )

 

طول عمر و دفع مرگ ناگهانی

فیض کاشانی نقل می کندک جهت طول عمر و دفع مرگ ناگهانی توسعه معاش بعد از هر نماز ۱۸ بار ذکر ( یا حی) را مداومت کند.

 

درمان بی خوابی

برای درمان بیخوابی این آیه را بنویسد و با خود دارد ( وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ).

 

طلب فرزند پسر

مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی نقل کرده است که از مجربات است اگر سوره مبارکه اعلی را در ماه اول که زن حمل گرفته است بر پهلوی راست او ( البته با رعایت طهارت و حفظ حرمت قران)بنویسند فرزند او پسر می شود انشاالله.

 

  فرزند دار شدن

آیت الله کوهستانی برای کسانی که از او نداشتن فرزند شکایت داشتند توصیه می فرمود این آیه مبارکه را بخوانند: ( الحمد الله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا)

آسانی زایمان

به جهت آسانی وضع حمل سوره انشراح را بنویسد و بشویند و زائو بیاشامد زود وضع حمل کند.

 

 

شفای بیمار

 ( یا کاشف الضر) جهت دفع مرضی که از شفای آم مایوس اند مداومت کند و تا زمان بهبودی تکرار شود.

 

 

شفای بیمار

جهت شفای مریض کسی که ۴۰ روز هر روز ۱۰۰۰ مرتبه بعد از نماز صبح ( بسم الله الرحمن الرحیم ) بخواند و سپس کسی که این ختم را انجام داده برای مریض  ( بسم الله الرحمن الرحیم) بنویسد که با خود دارد یا به آب یا به حبه قندی بخواند و مریض بخورد انشا الله موثر است.

 

رفع امراض صعب العلاج و رفع مشکل

برای رفع امراض صعب العلاج و رفع مشکل خواندن سوره والنجم هر روز و تقدیم به حضرت سجاد  ع خوب است.

 

شفای بیمار

ایشان می گویند: برای شفای بیمار اگر هر روز این دعا را ۷۰ مرتبه خوانده شود مناسب می باشد : ( اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و احصاه)

 

تقویت حافظه

آیت الله کشمیری درباره خواص آیت الکرسی می فرمودند: آیت الکرسی سه آیه است روزی ۲۱ مرتبه برای تقویت حافظه بسیار نافع است.

    Add to Delicious

نمایش ۱۳۵ دیدگاه
نوشته‌ی شما

    لیلا می‌گه:    
    ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ در ۱۱:۰۵ ب.ظ    

    واقعا ممنونم مطالبتون عالی بود
    پاسخ دادن
    عسل بانو می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ در ۲:۲۹ ق.ظ    

    خیلی ممنون از سایت تون من یک پسر۴ساله دارم که درون پاش تومور در اورده و۲بار هم عمل کرده ولی فایده نداشته خواهش میکنم براش دعا کنید شفا بگیره ودیگه نیاز به عمل نداشته باشه.
    پاسخ دادن
        admin می‌گه:    
        ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ در ۹:۲۹ ق.ظ    

        ان شاء الله خداوند هر چه سریعتر شفای عاجل به فرزند شما عنایت بفرماید.
        پاسخ دادن
        asal می‌گه:    
        ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ در ۳:۵۷ ب.ظ    

        انشا الله هر چی زودتر پسر گلت خوب شه. من حتما واسش دعا میکنم
        پاسخ دادن
        شمس می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ در ۱:۱۱ ب.ظ    

        به نام شفادهنده بی همتا…خداوندبه همه مریضها شفای عاجل مرحمت بفرماید
        پاسخ دادن
        shiva می‌گه:    
        ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ در ۷:۴۵ ب.ظ    

        من یک هفته است زبانم قارچ زده واقعا درد مى کشم حتى اب خوردنم هم با زجره تو رو خدا دعا کنید برام هر دارویى هم مصرف کردم جواب نداده محتاج دعاتونم در این وقت اذان غروب خدایا نجاتم بده ایشالله همه شفا بگیرن تو رو خدا برام دعا کنید
        پاسخ دادن
    بنده تنهای خدا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ در ۱۱:۴۴ ب.ظ    

    سلام با تشکر از شماامدادان غیبی خدا
    اگر ممکن جواب من حقیرو سریعتر به ادرس ایمیلم بفرستید از اینکه پرویی کرم من ببخشید
    دعا یاسوره قران یاذکری که مارو ار گناه کردن در خلوط (خود ارضایی ) در امان نگه دارد متشکرم
    جون عقیده دارم تنها قرآن واذکار مقدس بهترین راهکار و بهترین روش جلوگیری از گناهان بزرگ است
    بازهم متشکرم از اینکه اطلاعات درست میدهید ممنونم
    پاسخ دادن
        مرتضی می‌گه:    
        ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ در ۱:۱۷ ق.ظ    

        همه نظرات رو خوندم هم زیبا بود هم تاثیرگذار.آرزو میکنم خدا به حق خوبای خودش همه ی مریضارو شفا بده. منم دو نوع بیماری سخت دارم هر کی چشاش بارونی شد منم از دعای خیرش فراموش نکنه.
        پاسخ دادن
        عبدالابق می‌گه:    
        ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ در ۱:۲۹ ق.ظ    

        سلام موقع خواب دو دست رو روی سینه بزار ۱۰۰ بار یا ممیت(ای میراننده) بگو و اگر تونستی تکرار کن تا خوابت ببره—– ۳بار سوره طلاق رو روزهای یکشنبه بخون ثواب رو به امیرالمؤمنین علیه سلام هدیه بده ۱۰۰٪ درست میشه
        پاسخ دادن
        من می‌گه:    
        ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ در ۹:۳۱ ب.ظ    

        من هم برای شما و البته تمام مبتلایان، دعا میکنم که انشالله خدا کمکتون کنه. اما چند نکته رو رعایت کنید: از تنهایی و خلوت دوری کنید. شب وقتی خیلی خسته اید به رخت خواب برید و عوامل بدخوابی رو از خودتون دور کنید حتی سعی کنید مثلا کتاب بخونید تا چشاتون خسته شه و بخوابید. سراغ عکس و فیلمهای ناجور نرید. لباس تنگ نپوشید. حتی گفته شده که مصرف سوسسیس و کالباس هم غریزه جنسی رو تشدید میکنه بنابراین تاجایی که امکان داره از این چیزا کمتر بخورید. زدن مرتب موهای زائد بدن خودش باعث تشدید قوای جنسی میشه، نمیگم شلخته باشید اما دائم موهای زائد را نزنید. در کل سعی کن خیلی وقت بیکاری نداشته باشی و مهم تر از همه از خدا بخواه. و این رو هم در یاد داشته باشید که خودارضائی علاوه بر آنکه در روایات “زنای با خود” تعبیر شده، به شدت هم نهی شده و البته کلی مشکلات جسمانی روی فرد میگذاره. مثل ضعف بدن. ضعف چشم. ناتوانی جنسی و حتی بالا رفتن احتمال ناباروری و کلی آسیبهای دیگه که میتونی تو اینترنت سرچ کنی چون الان یادم نیست. خدا کمکتون کنه
        پاسخ دادن
        پاسخ به بنده تنهاى خدا می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ در ۴:۴۰ ب.ظ    

        جهت رفع خودارضای، روایت شده جند قطره سرکه سیب را درون آب ریخته و با أین آب طهارت بگیرید أین روش مفید است ندارند به همه سلامتى و عاقبت به خیرو نصیب کند ان شاءلله
        پاسخ دادن
    حانیه می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ در ۱۲:۰۲ ق.ظ    

    واسم دعا کنید…یه غده تو بدنمه
    پاسخ دادن
    دلشکسته می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ در ۴:۰۲ ب.ظ    

    سلام از همه خواهش می کنم برای شفای مادر جوان و ضعیف من دعا کنن.ممنون.
    پاسخ دادن
    خسته می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ در ۷:۵۴ ب.ظ    

    سلام تورو خدا مارو همدعا کنید خانمم بهد از ۸ سال ناباروری و بدبختی کشیدن (عمل و بچه کاشتن ) که جواب نگرفتیم حالا خداکمکش کره باردار شده دعاکنید بچه سالم دنیا بیاد. (آخه تا الان بدون اون یک بار که ای وی اف کردیم ۴تا بچه هم ازش سقط شده) یا علی…
    پاسخ دادن
    مزگان می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ در ۱۲:۱۵ ب.ظ    

    تورو خدا دعا کنید تا بیماری صعب العلاج از ؟ دور بشه به امید خدا ممنون
    پاسخ دادن
    علیرضا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ در ۵:۲۹ ب.ظ    

    در جواب دوستم برای جلوگیری از خود ارضائی
    سلام.
    دوست من این فقط مشکل تو نیست متاسفانه در جوامع دینی برای همه اعم از دختر و پسر بدون استثناء وجود دارد ممکن است بسیاری با قدرت و بسیار صریح آنرا رد کنند … این کار یک امر طبیعی است که از شالوده خاکی می آید چنانچه در حیوانات نیز دیده می شود. شهوت در همه ابعادش رحمت خداست مخصوصا در نوع جنسی آن، خداوند همه چیز می دهد و خود یاری می کند که به حد کمال برسد، حال ما اختیار داریم نوع و حد کمال را برگزینیم. اینجاست که دو عامل راهنمای ما خواهد بود:
    ۱- پیامبر درونی
    ۲- پیامبر بیرونی
    پیامبر درونی تفکر خود ماست. مهمترین دستاورد تفکر باور های مان است. به حواس توجه کن می بینی می شنوی چون فکر می کنی می توانی بسیار شنیده ای که چگونه وقتی یکی از حواس معلول است سایر حواس چگونه آنرا پوشش می دهد وقتی نماز می خوانی احساس سبکی نمی کنی؟ وقتی تمیز هستی بهتر است یا کثیف؟
    در بعد دیگر حتما شنیده داستانهای قاتلهای زنجیره ای را یا دیدهای معتادین و دائماالخمر ها شاید بسیار نکوهش شان هم کردی!؟.
    بله ذات انسان به لطف خدا رحمت گر دانن، پاک آفریده شده است و جایزه خوش فکری مان هم اجر چند برابری است که خدا وعده داده کافی است کمی در قرآن جستجو کنی بسیار آیه خواهی یافت.
    بیاد داشته باش وقتی می گویند “همه چیز بدست توست” می دانی که جهت تو تفکر و اندیشه توست که از تو فردی اهورائی می سازد و یا فردی اهریمن؟!.
    پیامبر بیرونی همانطور که می دانی فرستاده گانی زیادی از سوی خداوند رحمان برای هدایت برگزیده شدند که اخرین آنها حجت بر حق محمد(ص) بود بعد از ایشان
    سینه به سینه رسومات و تعلیم ها ادیان برای نسل ماست که اگر کسی استعدلال و ریشه خواهی کند هیچ معجزه ای روشن را نمی توان بیان کرد تنها راه آن اخلاق و اجتماع درست و پاک است که بتوان گفت این روش (اسلام، مسیحی و یهودی …) اینگونه است که ماهم هستیم که متاسفانه چنین امری فعلا در هیچ جامعه دیده نشده.
    اما مهمترین اصل را فراموش نکنیم که این دنیا با همه بزرگی و عظمتش حاکمی مطلق و عادل و مهربان بنام خدا دارد که خودش بهترین هدایت گر است.
    ” مهم”
    “هر گاه بر تو بدی وارد شود از توست و هر گاه بر تو نعمت است از پروردگار توست.”
    دقت کن چگونه رفتار می کنی کجا رو می بینی چه چیز ها می شنوی رفت آمدت به کجا و با چه کسانی است و از همه مهتر با داشته هایت که خدا اکنون برایت مقرر کرده چه می کنی؟( رجوع کن به پنج آیه پایانی سوره بقره و برای درک بهترش آخرین آیه سوره هود.
    برایت دعا می کنم تو هم برایم دعا کن تا به مقام شهادت برسم.
    پاسخ دادن
        من می‌گه:    
        ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ در ۹:۱۹ ب.ظ    

        جناب گرام! از کجا میدانی همه دختران و پسران به خودارضائی مبتلا هستند؟!! درسته که غریضه جنسی امری طبیعی است اما خودارضائی اصلا طبیعی نیست دقیقا مثل اینه که بگی زنا یک امر طبیعی است!! در روایات از خودارضائی به شدت نهی شده و گفته شده به معنی زنا با خود است.
        پاسخ دادن
    دریا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ در ۱۰:۲۳ ق.ظ    

    سلام , از همه دوستان خواهش میکنم برای شفا مادرم که به بیماری صعب العلاج (سرطان) دچار شده دعا کنید .
    پاسخ دادن
    مادر یک فرشته می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ در ۵:۲۸ ب.ظ    

    سلام من مادر یک فرشته کوچک خدا هستم که بالش سوخته و زمین گیر شده و دیگر هیچ دارو و درمانی برای او موثر نیست .دختر ۶ ساله ام به دلیل ابتلا به بیماری صرع محکوم به در خانه ماندن است چون شرایط محیطی در بیماری او بسیار موثر است از شما تمنا دارم که برای شفای او دعا کنید چون شمایی که به این سایت سری میزنید قطعا دلتان لرزیده و خداوند به شما نظر ویژه ای دارد.
    پاسخ دادن
        لنا می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ در ۱۱:۴۲ ب.ظ    

        از داروهای همویپاتی استفاده کنید واقعا شفا بخش هستن
        پاسخ دادن
        لنا می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ در ۱۱:۴۲ ب.ظ    

        از داروهای همویپاتی استفاده کنید واقعا شفا بخش هستن
        پاسخ دادن
    breez می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ در ۱۲:۲۶ ق.ظ    

    سلام .من حدود ۱۴ ساله که سردردهای دائمی و هرروزه دارم که منو از زندگی عادی ساقط کرده دیگه افسردگی شدید هم گرفتم.پزشکان هم از درمان من عاجز شدند از هر درمانی استفاده کردم اما تاثیری نداشته از شما دوستان عزیز تمنا میکنم که برای شفای من هم دعا کنید تا بتونم مثل آدمهای عادی زندگی کنم .ممنونم
    پاسخ دادن
        سعیده می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ در ۱۱:۴۳ ق.ظ    

        دوست عزیز منم مثل شما بودم تا به لطف خدا درمان شدم البته هنوزم هر از گاهی سردرد می یاد سراغم اما زمین گیرم نمی کنه. عواملی که باعث درمان من شد:
        ۱- بعد حمام پاهاتون از مچ پا به پایین با آب سرد بشور
        ۲- هر روز یک عناب رو به سیخ بزن و روی آتیش بگیر تا دود سفید رنگ از آن بیرون بیاد بعد اونو بو بکش . این قدر این کاررو بکن تا دودش تموم بشه . بعد یک هفته ممکنه خون دماغ کنی ( در موارد شدید مثل من و شما معمولا خون دماغ می شیم من یه روز صبح بلند شدم بلشتم کلی خون داشت. بعدشم دو بار دیگه خون دماغ خیلی جزئی در حد چند قطره داشتم که بعد این خون دماغا خیلی سبک تر شدم) یه ماه که این کارو بکنی خودت متوجه می شی چقدر سردردات کم شده تازه همون موقع که بو می کنی سرت خوب می شه . من الان که خوب شدم تا سردرد می شم این کارو می کنم یا وقتی خیلی استرس و اضطراب دارم
        ۳- فکر و خیال و استرس و اضطراب تنها و تنها عامل پیشرفت بیماریمونه اگه بتونی به هر طریقی که باهاش راحت تری . تفریح، کتاب خوندن، فیلم دیدن، نماز خوندن، دعا خوندن، زیارت رفتن،… به خودت آرامش بدی سرعت خوب شدند چند برابر می شه
        برات آرزوی سلامتی روز افزون دارم. برای خواهر منم دعا کن مریضی بدی گرفته
        پاسخ دادن
    مهشید می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ در ۲:۳۵ ق.ظ    

    نذر مشکل گشا کنید حنما جوابشو میگیرید، مطمئن باشید. بی برو برگرد جواب میده امتحان کنید.
    پاسخ دادن
    من مینی می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ در ۱۱:۲۹ ق.ظ    

    التماس دعا!
    پاسخ دادن
    marjan می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ در ۲:۰۶ ق.ظ    

    سلام دوستان
    حرفاتونو خوندم خیلی جاهاش دلم لرزید و با خلوص نیت براتون دعا کردم ایشااااله مشکلات همه حتی کسایی که نمیشناسیم و از مشکلاتشون خبر نداریم رفع شه و همه بیمارا شفاپیدا کنن
    یه خواهش ازتون دارم:هر کی که خیلی خیلی دلش شکسته میون حرفا و درد دلای قشنگ و خالصانش با خدا مامان منم که ۸ماهه با سرطان دست وپنجه نرم میکنه رو فراموش نکنه.همیشه میگن خیلی سخته که پدر و مادر مریضی و عذاب کشیدن بچشونو ببینن ولی به خدا اینکه ببینی ممان دسته گلت چراغ خونت که یه لحظه به زمین نمینشست چند ما همش رو تخته و برا ریز ریز کاراش کمک لازم داره میسوزی خیلی بد ددددددددد.
    تو رو خدا خیییییلی براش دعا کنید.
    پاسخ دادن
    ترلان می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ در ۱۲:۱۵ ب.ظ    

    سلام خیلی خوب بود. منم دچار یه بیماری شدم که خیلی اذیتم میکنه. یعنی حتی وقتی هم که اذیت نداره ولی فکرش از ذهنم بیرون نمیره. البته دکترها میگن از استرسه و نمیشه اسم بیماری رو روش گذاشت. اما من بازم میترسم. برام دعا کنین.
    پاسخ دادن
    رقیه می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ در ۹:۳۶ ب.ظ    

    سلام بر همه ی شما خیلی سال است که دچار افسردگی شدیدشدم بسشتر وقتهاخواب آلوده ام و حوصله انجام هیچ کاری را ندارم گاهگاهی فراموشی ام زیاد میشه دیگه از این وضع خسته شدم برام خیلی دعا کنید شاید به پاکی دل شمامن نیز اجابت شوم گدای دعای خیر شما هستم التماس دعا و تشکر
    پاسخ دادن
        نغمه می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ در ۱۱:۲۹ ق.ظ    

        سلام.دوست خوب سردی به شما غلبه کرده.از خوردن غذاه و میوه های طبع سرد مدتی پرهیز کنید.مثل ماست .وغ.خیار. ماهی .مرغ.برنجسعی کنی گوشت گرم مثل شتر و گوسفند و ابگوشت و عسل زیاد بخورید.
        پاسخ دادن
    مهسا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ در ۸:۲۹ ق.ظ    

    همه ی نظرات رو خوندم و بابت بیشتریاشون اشکم دراومد توروخدا برای عشق منم دعا کنید انقد اذیت شده دیگه حاضر نیست داروهاشو بخوره دنبال دعا هستم فقط
    پاسخ دادن
    sdn [,hn می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ در ۴:۴۳ ب.ظ    

    همه با هم برای شفای عاجل همه ی بیماران به نیت ۱۴ معصوم ۱۴ صلوات بفرستید هدیه به اقا امام زمان
    پاسخ دادن
        mahtab می‌گه:    
        ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در ۱:۰۰ ق.ظ    

        خدا خیرت بده انشالله
        پاسخ دادن
    مریم می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ در ۲:۱۱ ق.ظ    

    اسلام انشالا که خد ا به حرمت حضرت زهرا همه مریضا را شفا بده امین،من برای تک تکتون دعا کردم هیچوقت از یاد خدا غافل نشید که درمان همه دردهاست
    پاسخ دادن
    مرضیه می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ در ۱۱:۱۹ ق.ظ    

    سلام انشالا همه بیماران شفا پیدا کنند. برای نی نی توی دلم منم دعا کنید سالم باشه. بعد کلی زحمت خدا بهم نظر کرد
    پاسخ دادن
    نسا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ در ۱۲:۲۹ ق.ظ    

    سلام ایام سوگواری امام حسین (ع) میباشد..امیدوارم همه ی مریضها و حاجت دارا به مراد دلشون برسند.من یه برادر دارم که ۸ سالِ رو جا افتاده از ۲۶ سالگی رفته تو کما و به مرور ضریب هوشیش رفت بالا و مادرم کلی ازش پرستاری کرد ولی الان چند ماهیه که دوباره تو بیمارستان بستریه..خیلی محتاجِ دعای شماست تو این شبها براش دعا کنید .. دستِ همتونوو میبوسم .. ما خیلی غصّه دار هستیم . التماسِ دعـــا
    پاسخ دادن
    زهرا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ در ۸:۴۳ ق.ظ    

    سلام به همه دوستان و کسانی که التماس دعا دارن ، علاوه بر صلوات دعای مقاتل بن سلیمان خیلی خوبه واسه حاجت گرفتن
    پاسخ دادن
    زهرا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ در ۸:۴۹ ق.ظ    

    متن دعای مقاتل بن سلیمان رو براتون گذاشتم ، صدبار این دعا رو بخونیدانشاءاله حاجتتون برآورده میشه

    اِلهى کَیْفَ اَدْعُوکَ وَاَنَا اَنَا وَکَیْفَ اَقْطَعُ رَجاَّئى
    مِنْکَ وَاَنْتَ اَنْتَ اِلهى اِذا لَمْ اَسْئَلْکَ فَتُعْطِیَنى فَمَنْ ذَاالَّذى اَسْئَلُهُ
    فَیُعْطینى اِلهى اِذا لَمْ اَدْعُوکَ فَتَسْتَجیبَ لى فَمَنْ ذَاالَّذى اَدْعُوْهُ
    فَیَسْتَجیبُ لى اِلهى اِذا لَمْ اَتَضرَّعْ اِلَیْکَ فَتَرْحَمُنى فَمَنْ ذَاالَّذى
    اَتَضرَّعُ اِلَیْهِ فَیَرْحَمُنى اِلهى فَکَما فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوسى عَلَیْهِ
    السَّلامُ وَنَجَّیْتَهُ اَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ واَنْتُنَجِّیَنى مِمّا
    اَنَا فیهِ وَتُفَرِّجَ عَنّى فَرَجاً عاجِلاً غَیْرَ آجِلٍ بِفَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ یا
    اَرْحَمَ الرّاحِمینَ
    پاسخ دادن
    بنده خدا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ در ۲:۳۲ ق.ظ    

    به حق فاطمه زهرا
    خداوند همه بیماران را شفا بده.
    به خانواده هاشون صبر و امید عطا کنه.
    آمین
    پاسخ دادن
    مهدی می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ در ۷:۲۳ ب.ظ    

    سلام .دعا میکنم که خدای مهربونمون به آبروی آقام ابا عبدالله همه ی مریضا رو شفای عاجل عنایت کنه .تا حالا فکر کردین قبل از اینکه عزیزانمون دچار یه مشکل حل ناشدنی دنیایی شدن مثل مریضی های نا علاج چقدر رنگ و بوی زندگیمون با الان فرق داره.یه جورایی آدم تر شدیم .امیدوارم اگه خدا جوابمون رو داد آدم باقی بمونیم .واسه خانوم منم دعا کنید .سه سال رفتیم سر زندگیمون یه دختر خوشگلم خدا بهمون داده که الان یک سال و هفت ماهشه. الان یک هفته شایدم ده روزی هست که فهمیدیم ms داره.زندگیم روحشو از دست داده .نذر کردم توسل کردم به اهل بیت (ع) که ایشالله شک ندارم که جوابمو میدن.واسه خانومم دعا کنید.ممنونم .
    پاسخ دادن
    نسیمن می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ در ۹:۰۴ ب.ظ    

    سلام،اسم من نسیم،تازه ازدواج کردم، بیمارم،برام دعا کنید،دردهای خیلی شدیدی دارم،جراحی هم کردم، ولی کامل خوب نشدم،عاجزانه برام دعا کنید،من هم برای شفای تمامی بیماران همبشه دعا میکنم و درد کشیدن خیلی سخته،بخصوص وقتی همسرت عذابتو میبنه، برای شفای عاجل همه بیمارها و در آخر من و سلامتی عزیزامون ۱ صلوات بفرستین،ممنون عزیزان
    پاسخ دادن
    نسیم می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ در ۱۲:۰۷ ب.ظ    

    سلام خدمت همه دوستان عزیز. من اتفاقی به این سایت وارد شدم ونظرات شما را خوندم وامیدوارم به حق این شبهای عزیز خدا همه مریضها را شفا بده.بهترین جا برای دعا کردن شرکت در مجالس امام حسین ع .اگر دسترسی دارید حتما شرکت کنید .در محله ما هر دو ماه محرم وصفر هر شب روضه خوانی و بعضی شبها هم سینه زنی برگزار میشه .ما هم تا جایی که بتونیم و خدا توفیق بده شرکت میکنیم و برای همه مریضا دعا میکنیم .انشاا… خدا قبول کنه.راستی شما هم اگر جایی دلتون شکست خواستید دعا کنید مادر دوست منو فراموش نکنید.
    پاسخ دادن
    ندا می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ در ۲:۲۵ ق.ظ    

    با سلام منم به صورت اتفاقی به این سایت اومدم با خوندن مطالب شماها خیلی متاثر شدم امید دارم که هیچ کسی تو بستر بیماری نباشه خیلی سخت و طاقت فرساست ما هم دو نفر از اقوام بیماری صعب العلاج دارن خیلی هم جوون هستن لطفا برای این دو نفر هم خیلی دعا کنید
    پاسخ دادن
    Baran می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ در ۲:۵۸ ق.ظ    

    سلام دوستان. من هم خیلی اتفاقی این سایتو دیدم . استش دنبال دعا برای شفای بیمار میگشتم که قسمت شد بیام اینجا ت رو خدا برای پس عموی من دعا کنید خیلی جوان و الان ت کماس دکترا امیدمون قطع کردن. تو رو خدا براش دعا کنید شما دلتون پاکه.
    پاسخ دادن
    ali می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در ۲:۱۵ ب.ظ    

    ba salam aga doctore adam khoda darush ahle beyt va goran
    age kasi mikhad vagea az bala va bimari haye na alaj dur bashe ya shafa biyabe namaze avale vagt tobe vagei khandane goran bade namaze sob khandane namaze shab ye sate munde be azane sob khundane 28 rakat namaze hediye be ahle beyt va doa kardane aval digaran bad khodeman en sha alah natije migirin
    پاسخ دادن
    امیدوار می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ در ۸:۰۰ ب.ظ    

    بنام مهربانترین. یکی از دوستان من بیماری شدید قلبی و ریوی دارد. تورو خدا واسش دعا کنید. این بنده خدا بچه یتیم دارد و مشکلات مادی زیاد دارد و تنهاست. خیلی تو دلش غم دارد خواهش میکنم برای گشایش در زندگیش دعا کنید.ممنون.
    پاسخ دادن
    امنه می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ در ۹:۲۰ ق.ظ    

    سلام عزیزان من چند سالی هست که بیمارم و خیلی دارم عذاب میکشم شما را به محمد وال محمد قسم میدم برام دعا کنید هم مشکل جسمی و هم روحیم خوب بشه تا زندگیم از هم نپاشه اخه اول زنگیمه و دعا کنید خدا بهم بچه سالم و صالح عطا کنه .بحق ناله های زینب در شب عاشورا خدا همه مریضها را شفا بده و حاجاتتون روا بشه.آمین یا رب العالمین
    پاسخ دادن
    علی می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ در ۳:۱۵ ق.ظ    

    سلام به همه دوستان خدا انشالله همه رو شفاه بده من هم بچم تازه بدنیا اومده مشکل شیر خوردن داره لطفا یه دعا برام کنید خیلی ممنون.
    پاسخ دادن
    pariiii می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ در ۲:۳۸ ب.ظ    

    سلام از همگی التماس دعا دعا دارم چند ساله برای بچه دار شدن به این دکتر و اون دکتر سر زدم ۲ بار عمل کردم هیچ مشکلی ندارم یکم تخمدانم تنبله فقط التماس دعا دارم
    پاسخ دادن
    امین می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ در ۱۰:۱۹ ب.ظ    

    باسلام ازخداوند برای تمام مریضا شفا وسلامتی میخوام من گناهکارم دعا کنید این جمله ام تقدیم به تمام شما عزیزان ودوستان ان زمان که یوسف می دانست تمام درب های کاخ زلیخا بسته است باتوکل واعتقاد بخداوند به سوی تمام درب هادوید وتمام درب ها برروی او بازشد حال اگر تمام درب های دنیا برروی توبسته است باتوکل واعتقاد به خالق هستی بسوی ان برو زیرا خدای تو ویوسف یکی است به امید عمل بدین کارشاد باشید (یاستارالعیوب اغفرلنامن کل ذنوبنا)
    پاسخ دادن
    faaaaaaaaaaaaaaaaaaa می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ در ۱۰:۱۰ ب.ظ    

    سلام من دعا برا عاقبت به خیری و سلامتی کامل بقدنی میخواااااااااااااااااام لطفا راهنماییم کنید و بدید جوابا به ایمیلم ممنونم
    پاسخ دادن
    بابک می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ در ۱۱:۱۶ ق.ظ    

    سلام به همه عزیزان ، امیدوارم که دوستانی که در اینجا برای شفای خودشان و یا عزیزانشان طلب دعا کرده اند ، سلامتی بدست آورده باشند ، لطفا برای پدر من نیز که چند ماهی است در بستر بیماری خوابیده اند و نه میل به غذا دارند و نه قادر به تکلم و تب هم دارند ، دعا بفرمایید .
    من خودم دعای زیر را برای همه دوستانی که اینجا کامنت گذاشته بودند به تفکیک برای هر کدام سه مرتبه خوندم. با تشکر و احترام
    بسم الله الرحمن الرحیم
    اسئل الله العظیم ،رب العرش العظیم ان یشفیه (برای مذکر)
    اسئل الله العظیم ،رب العرش الغظیم ان یشفیها (برای مونث)
    التماس دعا
    پاسخ دادن
    برا داداشم دعا کنید.مریضه.تورو خدا دعاش کنید.فقط هجده سالشه می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ در ۱۲:۳۹ ق.ظ    

    برا داداشم دعاکنید..مریضه.توروخدا دعاش کنید.فقط نوزده سالشه.
    پاسخ دادن
    صنم می‌گه:    
    ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ در ۷:۱۲ ب.ظ    

    منم دعا کنید … من دو ساله ناراحتی معده دارم جوریکه خیلی خیلی خیلی سخت غذا میخورم . من زندگیم مثل آدمای عادی نیست … خیلی ناراحت و نگرانم … ده کیلو وزن کم کردم ! افسردگی گرفتم . دلم میخواد بمیرم .. من خیلی زجر کشیدم خواهش میکنم دعام کنید … دکترا نمی تونن مشکل من رو تشخیص بدن من نمیدونم چه کار کنم فقط دعا فقط دعا فقط دعا …خدااااااااااااااااا پس کجایی ؟ :((((( دیگه به بن بست رسیدم خسته شدم منم آدمم بخدا نمیکشم دیگه توان این همه هلاکت رو ندارم … دعام کنید تو رو به جان عزیزانتون دعام کنید دیگه خسته شدم از این وضعیت از زندگیم عقب افتادم ? جون هر کی دوسش دارین منم فراموش نکنید توی دعاهاتون … ?
    پاسخ دادن
        hhh می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ در ۱۲:۰۹ ب.ظ    

        سلام
        توکل کن به خدا فقط توکل کن به خدا دست از مریض ها بردار ه کی اسم دکتر و دارو وچیز دیگه ای اورد اصلا اعتنا نکن و فقط توکل کن به خدا و فقط از او بخواه اصلا نگان نباش اگر قلبا توکل کردی به خدا شفا پ۱یدا میکنی اینو بهت قول میدم.
        خدا هوای بنده هاش رو خیلی دار عزیزم
        نگرانش نباش
        پاسخ دادن
    سارا می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ در ۱۱:۱۸ ق.ظ    

    باسلام وخسته نباشید پسر ۱۰ماهه من هم از یک چشم عفونت شدید داره دکترامیگن روزنه چشمش گرفته اگه تایک سالگی خوب نشه باید میل بندازیم به چشمش من خیلی نگرانم بچه ام کوچکه نمیخوام اذیت بشه لطفا براش دعا کنید واگه دعای خاصی بلدید به ایمیلم بفرستید خیلی ممنون
    پاسخ دادن
        معصومه می‌گه:    
        ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ در ۶:۰۸ ق.ظ    

        سلام سارا جان برای شفای کوچولو به قران متوسل بشین،بنظر من یه ختم قران خودتون از امروز بردارید هر روز هرچقدر تونستید بخونید،وراه دیگه طریقه های مختلف ختم سوره هایی مثل یاسین که تو وبسایت امیددین پرست اگه برید فکر کنم نوشته باشه البته من تو کتابشون خوندم کتاب کلیات اسرار امید دین پرست،،،من از هر دو راهیکه گفتم خودم جواب گرفتم اینو برای شما و برای همه بیمارا وحاجت مندا گفتم خودمم الن مریض شدم خیلی ناراحتم و باز هم متوسل به قران شدم ایشالا خدا خودش دست همه ما وهمه بیمارا رو بگیره التماس دعا
        پاسخ دادن
        آیدین جون می‌گه:    
        ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ در ۱۱:۵۴ ب.ظ    

        سلام اصلانگران نباشیدپسرمنم چشماش عفونت داشت ولی دقیقا١٣ماهگی رفع شدمنم خیلی نگران بودم به خداتوکل کنید.
        پاسخ دادن
    م.آ می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ در ۶:۴۲ ق.ظ    

    تشکر از شما
    پاسخ دادن
    م.آ می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ در ۶:۴۲ ق.ظ    

    سلام تشکر از شما
    پاسخ دادن
    الهام می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ در ۲:۳۲ ب.ظ    

    سلام مادرم مریضه ناراحتی قلبی، کمر درد، پادرد و سردرد داره همینطور سرگیجه و سستی بدن. چه دعایی خوبه براش بخونم؟
    پاسخ دادن
        admin می‌گه:    
        ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ در ۶:۱۳ ب.ظ    

        خالد عیسی گوید: امام رضا علیه السلام این تعویذ را به من آموخت و فرمود:”این را به برادران مومنت آموزش بده که برای هر دردی است:”
        اُعِیذُ نَفْسِی بِرَبِّ الْأَرْضِ وَ رَبِّ السَّمَاءِ أُعِیذُ نَفْسِی بِالَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ أُعِیذُ نَفْسِی بِالَّذِی اسْمُهُ بَرَکَهٌ وَ شِفَاءٌ
        پاسخ دادن
    حنانه می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ در ۴:۰۶ ب.ظ    

    سلام من ۱۸سالمه وبه خاطره کم خونی شدیدی دارم رنج زیادی میکشم اما وقتی نظرات شمارو خوندم بیماری خودمو فراموش کردم و خدارو شکر میکنم که دچار بیماری بدتری نشدم
    من اخر هفته میرم مشهد از غریب القربا خواهش میکنم واسطه بشه بلکه شاید فرجی شد
    شنیدم دعا در حق همدیگه اثر داره بیایم برای هم دعا کنیم
    پاسخ دادن
    امیدوار می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ در ۱:۵۴ ب.ظ    

    سلام
    برای شفای برادرم دعاکنید۳۳سالشه بچه داره ودکترهاجوابش کردن
    پاسخ دادن
    متین ۲ حنجره می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ در ۸:۴۳ ب.ظ    

    خداوندا از تو خواش میکنم همه ی مریضان این دنیا رو با بزرگی و عظمت بی اندازه ات شفا دهی… آمییییین….صلوات
    پاسخ دادن
    پارسا می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ در ۱:۱۴ ق.ظ    

    سلام.واسه پدرمنم دعا کنین تو سر تومور بوده عملش کردن تومورو دراوردن حالا جواب ازمایشش امده که بیماریش بدخیمه٬دوباره اون تومور تو سرش رشد میکنه٬اون وقت الانم سردردهای شدید داره٬دکترا گفتن باید شیمی درمانی کنه شاید خوب بشه اگه که نشه٬……ولی امیدمون ب خداست دکترا هرچی بگن خداست که انجام میده سپوردیمش ب امام رضا که ایشالاه خوب بشه٬خودشم اون وقت نمیدونه که هنوز خوب نشده وقتی سردرد میگیره هی گریه میکنه٬توووووروووو خدا براش دعا کنید تورخدا.برای سلامتیه همه مریضا ۱۰تا صلوات بنیت امام رضا بفرستید.امین
    پاسخ دادن
    علي می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ در ۲:۵۴ ب.ظ    

    برای جوان ۲۰ ساله که دکترها جوابش کردن و بیماری کبدی داره دعا کنید
    دعا کنید خداوند بزرگ و مهربان به حق حضرت علی اکبر جوان کربلا این جوان رو جواب نکنه
    یا جواد الائمه ادرکنی
    یا جواد الائمه ادرکنی
    یا جواد الائمه ادرکنی
    پاسخ دادن
    بنده خدا می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ در ۶:۱۸ ب.ظ    

    تشکر از برنامتون
    پاسخ دادن
    احمد خجسته می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ در ۱۲:۴۱ ب.ظ    

    سلام خدا خودش تو قران گفته عسل درمان مریضی هاست
    من یه راه عسل درمانی برای نفخ و باد شکم و درمان معده سراغ دارم هر کی خواست من میتونم در اختیارش بذارم برای رضای خداوند متعال
    شماره تماس ۰۹۱۷۷۸۱۸۶۳۹
    پاسخ دادن
    رزمی می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ در ۳:۱۲ ب.ظ    

    با سلام پدرم یکماهه متوجه شده سرطان معده داره تو رو به فاطمه زهرا قسم براش دعا کنید خوب بشه
    پاسخ دادن
    جهرمی می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ در ۹:۱۰ ق.ظ    

    واقعا عالی بود خیر دنیا و آخرت ببینی
    التماس دعا
    پاسخ دادن
    شهاب می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ در ۱:۳۴ ق.ظ    

    سلام بر همه عزیزان تنها راه رستگاری و شفا ترس از خدا و دوری از گناه و انجام واجبات است
    و اذا مرضت فهو یشفین. الشعراء آیه ۸۰
    و هنگامی که بیمار می شوم پس او شفایم می دهد
    پاسخ دادن
    baran می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ در ۳:۴۰ ب.ظ    

    با سلام خدمت همه شما
    با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان
    من نزدیک ۱۰سال که بیماری ام اس دارم هفته ای ۱آمپول میزنم برای سلامتی ام دعا کنید. شاید حاجت من در بند دعای شما باشد
    پاسخ دادن
    محمد می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ در ۴:۲۲ ب.ظ    

    سلام برام دعا کونید تمامه بدنم درد میکونه لتماس دعا
    پاسخ دادن
    حسینی می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ در ۱۲:۱۱ ق.ظ    

    نذر کردن یک ختم قرآن هدیه به نرجس خاتون سلام الله علیها مادر امام زمان {عج}برای گرفتن حاجت خیلی مفیده
    پاسخ دادن
    منصور می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ در ۱:۳۴ ب.ظ    

    مشکلات و گرفتاری ها بطور نسبی برای همه انسانها وجود داره، اما یه تعداد گرفتاری ها بسیار کور و پیچیده است ، مادر من حدود ۱۶ ماه پیش بعد از یک عمر درد و رنج عمل تومور انجام داد اما بعدش یه جوری افتاده تو بستر که دیگه نمی دونم چه دعایی براش بکنم اون اولا شفای کاملشو از خدا می خواستم اما حالا از خدا می خوام حداقل بهش توانی بده که یه ذره بتونه از این پهلو به اون پهلو شه ، زانوی پااش که نود درجه شدن و راه که اصلا ، تکلم که هیچ ، کاش می تونست یه کم از تو بستر نیم خیز بشه ، خود منم از سالها پیش مریضم ، ایکاش خدا توانایی بده ، شکر خدا بخاطر اون نفسی که می کشیم هر نفس یه نعمته ، خدا اول همه مریضارو شفا بده و یه نیم نگاهی هم به مادر من و زن و بچه های منم بندازه اگه قابل بدونه …خدایا شکرت بد از بدتر نیار
    پاسخ دادن
    منصور می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ در ۱:۴۳ ب.ظ    

    سالهاست که تو بیابونا و رو پشت بوما دعا می خونم و خدارو صدا می زنم ، حتما جواب مارو داده و ما نشنیدیم ، حالا دیگه فقط با سکوت دعا می کنم خدایا ترا به مواقع النجوم قسم مریضارو شفا بده ، خدایا تو رو به اون چیزی قسم میدم که اگه به اون چیز یا چیزا قسمت بدن حتما جواب می گیرم که همه مریضارو شفا بدی مخصوصا اونایی که از بس نالیدن دیگه توانی ندارن
    پاسخ دادن
    سما می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ در ۲:۳۱ ب.ظ    

    سلام منم یه دوست دارم که سرطان داره این چند روز حالش خیلی بد شده بیمارستان هست تو را خدا براش دعا کنین التماس دعا
    پاسخ دادن
    بد بخت می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ در ۱:۱۸ ب.ظ    

    سلام من پسری ۱۴ سالم حالا می خوام نماز بخونم ولی ولی نمیتونم همیشه چند قطره
    از ادرارم رو کنترل کنم به خاطر همیت نمی تونم نماز بخونم لطفا برام دعا کنید تا بتونم این کار واجب رو انجام بدم
    پاسخ دادن
    fateme می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ در ۷:۴۲ ب.ظ    

    سلام توروخدا برا مامان منم دعاکنین خوب شه.حالم خیلی بده.هرروز گریه می کنم از خدا میخوام به حق امام زمان شفاشو بده،چون اون موقع منم میمیرم.خواهش میکنم ازتون،خواهش میکنم دعا کنین برا مادرم
    پاسخ دادن
    علیرضا می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ در ۹:۳۴ ق.ظ    

    سلام خیلی ممنون از مطالب پر بارتون.منم یه بیماری دارم که همه درمانها برام بی اثر بوده خواهش برام دعا کنید خیلی بد حالم.
    پاسخ دادن
    حميدرضا می‌گه:    
    ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ در ۴:۰۶ ب.ظ    

    یا مولا … عباس جان ،فدای وفاداریت … به حق اشکهای رقیه … تو خودت طعم نا امیدی رو چشیدی… ما رو نا امید نکن اقا جان …
    یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین
    التماس دعا
    پاسخ دادن
        بنده خدا می‌گه:    
        ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ در ۱:۵۰ ق.ظ    

        بسم الله الرحمن الریم

        امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السو ء – یامن اسمه الدوا و ذکر الشفا –
        الهم صل علی محمد وال محمد

        خدایا من آن دنیای باقی را هزاران بار از این دنیای فانی دوست تر دارم-

        یا علی ابن موسی الرضا ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده من تورا… بیدار میدانم من تورا بیدار مردی پاک – زنده تر روشن تر از خورشید عالم تاب میدانم –
        با هزاری و دوصد بل بیشتر عمرت – خفته ای در ژرفای خاک لیک ای روشنای آفتاب من تورا بیدار میدانم – زنده تر روشن تر خورشید عالم تاب میدانم

        یا علی ابن موسی این غریب این دورافتاده از تو با تو دارد حاجتی دردی و از تو جوید راه و درمانش…

        یا علی ابن موسی الرضا دریاب … درمان بخش ….

        به حق بیبی دوعالم …
        پاسخ دادن
    التماس دعا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ در ۱۱:۰۵ ق.ظ    

    بیماری شدید معده دارم هر کاری میکنم خوب نمیشه . التماس دعا دارم ممنون میشم از دعای خیرتون مرا بی بهره نذارید. سپاسگزارم
    پاسخ دادن
    اسلان می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ در ۵:۱۴ ب.ظ    

    سلام برام به خواطر خدا دعاکنید تا مریضیم لزبین بره
    پاسخ دادن
    کبوتر منظر شفا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ در ۷:۱۸ ب.ظ    

    برای خواهرم دعا کنید چون شیدایی گرفته براش دعا کنید زود خوب شه تو رو خدا بابا و خونواده ام داریم عذاب می کشیم
    پاسخ دادن
    گلهای مادر می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ در ۱۰:۲۷ ب.ظ    

    سلام.اگه دکترا عزیزانتون روجواب کردن خداکه جواب نکرده امیدتون به خدا باشه.بابای منم دچارسرطان لوزلمعده شده وسرطان تا کبدش پخش شده ترو خدا واسه بابای منم دعا کنید.خدایا هیچ بنده ای رو تو بستر بیماری ننداز
    پاسخ دادن
    محمد می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ در ۷:۲۳ ب.ظ    

    سلام به همه شما حاجت مندا. با گریه برای همتون دعا کردم. منم دچار نارسایی کلیه شدم برام دعا کنید. با توسل به امام رضا
    پاسخ دادن
    مليكا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ در ۲:۵۳ ب.ظ    

    من دچار زخم راست روده شدم ۴ ماهه خواب و خوراکو ازم گرفته همش درد دارم تو رو خدا دعام کنین که شفا پیدا کنم ممنون
    پاسخ دادن
    افسانه می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ در ۱:۳۹ ب.ظ    

    سلام به همه دوستان. امروز دارم میرم حرم امام رضا ع واسه همه دعامیکنم.من یه مشکل خیلی بزرگ دارم. لطفا واسم دعاکنید…خیلی دلم گرفته.نمیدونم چطوری با این شرایط کناربیام.فقط این روزا حالم خیلی بد است…دعام کنید
    پاسخ دادن
    سیب می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ در ۱۰:۴۰ ب.ظ    

    خدا به حق این روزهای با برکت ماه شعبان همه ما را از برکات این روزها و شبها بهره مند کنه برای من حقیر و همسرم هم دعا کنید محتاج دعای شما هستم و همتون را دعا میکنم
    پاسخ دادن
    ز می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ در ۱:۵۲ ب.ظ    

    ﻭاﺳﻪ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ اﺳﻜﻴﺰﻭﻓﺮﻧﻲ و ﺑﭽﻪ ش ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ.ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﺳﻜﻴﺰﻭﻓﺮﻧﻲ ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ.
    پاسخ دادن
    مریم می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ در ۷:۳۴ ب.ظ    

    سلام ب دوستان عزیز اولین باریه اومدم تو این سایت نوشته های تک تک دوستانو خوندم برای تک تکتون ناراحت شدم واشک ریختم لابلای این اشکام براتون دعا کردم شما هم برای من حقیرهم دعا کنیدمشکل ضعف حافظه دارم دانشجو هستم خیلی از درسام عقب موندم تورو خدا برام دعااااااااااااااااااااااا کنید اگه دعای خاصی هست برام خواهشا ایمیل کنید
    خواهش میکنم دعا کنید خیلی عذاب میکشم
    پاسخ دادن
    مینا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ در ۱:۰۳ ب.ظ    

    سلام برای سرگیجه دعا یا نمازی سراغ ندارین در ضمن همه اونایی که میگن التماس دعا پیشنهاد میکنم خودشون دعا کنن حتما جواب میده با تشکر
    مینا
    پاسخ دادن
    سمیه می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ در ۲:۱۵ ب.ظ    

    سلام به همه دوستان این سایت رو برای پیدا کردن دعا برای درد بواسیرم باز کردم چون خیلی درد دارم وقتی بعضی از دردهای دوستان رو خواندم اشک از چشمانم جاری شد و برای همه شماو خانواده هاتون دعا کردم شما هم برای من و خانواده ام دعا کنید التماس دعا
    پاسخ دادن
    علیرضا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ در ۱:۲۶ ق.ظ    

    تو رو به خون امام حسین برام دعا کنید .بیماری لاعلاجی دارم که دردش طاقتمو بریده…
    پاسخ دادن
    سلطان دلشکسته می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ در ۲:۵۷ ق.ظ    

    سلام
    بیشتر نظر هارو خوندم ان شاالله همه مریضا رو خدا شفا بده.
    مادر منم دعا کنید لطفا و البته همه ی مادر هارو.
    همه باهم این ذکرو بخونم ان شاالله مریض ها شفا پیدا کنن.
    یامن اسم هو دوا و ذکر هو شفا

    بحق الله
    یاعلی.
    پاسخ دادن
    ali می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ در ۸:۰۲ ق.ظ    

    لطفا برای همه مریضهادعاکنید از سر صدقه انها هم من شفا بگیرم من ناراحتی اعصاب و افسردگی دارم التماس دعا دارم البته قلبی هم همینطور التماس دعا دارم
    پاسخ دادن
    مهدی می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ در ۶:۰۹ ب.ظ    

    همسرم دچاروسواس شده کدامین ایات قران دراین زمینه نافد است درسطور بالا بود لیکن نام سوره ویه قید نشده بود تشکر فراوانوارزوی توفیق از خداوند منام
    پاسخ دادن
    خاله ی عاشق می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ در ۱۲:۴۷ ق.ظ    

    خواهرزاده ی ۶ ساله ام دکترا گفتن مشکوک ب سل هست،تورو خدا براش دعا کنید ک صحت نداشته باشه و سلامت باشه،دارم از غصه براش میمیرم
    پاسخ دادن
    ali می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ در ۸:۳۰ ق.ظ    

    خدایا ترا به حق چهارده معصوم پاک همه مریضها راشفا بده از سر صدقه مریضها مرا هم شفا بده من ناراحتی اعصاب-استرس-اضطراب-ترس-دلهره-و….غیره دارم برایه دعاکنید انشالله
    پاسخ دادن
    alireza می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ در ۱۱:۱۶ ب.ظ    

    سلام..
    خدایا کمک کن وقتی که سالمیم قدر بدانیم و شکر گذار نعمتهایت باشیم
    و وقتی مشکلی ،بیکاری به ما رو آورد صبور باشیم و فقط از خودت طلب کمک کنیم

    ….بنده رو هم دعا کنید باید عمل کنم ولی نمیکنم شرایط مالیشو ندارم

    ….
    پاسخ دادن
    مریم می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ در ۱۰:۱۸ ق.ظ    

    سلام دوستان عزیز لطفا برای بیماری منهم که صرعه دعا کنید بعضی مواقع خیلی نا امید وخسته از همه دنیا میشم التماس دعا
    پاسخ دادن
    سارا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ در ۱۲:۳۰ ق.ظ    

    من براهمتون دعا کردم،وبرای،تک تکتون صلوات خوندم،ان شاءالله خداهمه روشفابده،ان شاء الله به حق رقیه کوچولو هیچ فرشته کوچولویی دردنکشه،به حق فاطمه زهرا هیچ مادری دردورنجی نکشه
    پاسخ دادن
    يا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ در ۷:۱۰ ب.ظ    

    میشه برا بچه دار شدن ما هم دعا کنید
    پاسخ دادن
    مهدیه می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ در ۱۲:۰۳ ب.ظ    

    سلام عزیزان امیدوارم حالتون خوب باشه
    بیاید همه باهم برای شفای همه ی بیماران مخصوصا سرطانی های عزیزمون دعا کنیم و یک صلوات بلند بفرستیم
    دوستان خوبم اگه یه روزی یه وقتی دلتون شکست و هوای دلتون بارونی شد برای من بنده حقیر خدا هم دعا کنین چند وقته یک حالت خاصی توی سرم هست و سردرد میشم افسردگی هم دارم و سیستم ایمنی بدنم ضعیفه و … ازتون خواهش میکنم سرنمازاتون منو فراموش نکنین انشالله تن هممون سالم و سلامت باشه بازم یه صلوات دیگه
    انشالله جدم امام حسین نگهدارتون باشه
    خداحافظ همتون
    پاسخ دادن
    رضا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ در ۱:۰۷ ق.ظ    

    سلام مریضی سخنی دارم الاجش فقط شفاست شما ها رو به عزیزاتون قسم ما رو تو دعاهاتون فراموش نکنید
    پاسخ دادن
    سارا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ در ۱۲:۵۹ ق.ظ    

    سلام.از صمیم قلبم واسه همه دعا کردم. تو رو خدا واسه شفای مامانم دعا کنید. با ذکر صلوات برای شفای همه مریضا از جمله مامان من.
    پاسخ دادن
    mozh می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ در ۹:۲۳ ب.ظ    

    سلام به دوستان عزیزم.
    راستش من وقتی اومدم اینجا و مشکلات تک تکتون خوندم کلی شرمنده شدم که چرا من انقدر ناشکری خدارو کردم چرا وقتی تنم سالم بود قدرشو ندونستم الان که ۳ ماهه که بیشتر بیماریها رو تو این مدت تجربه کردم و هنوز هم همچنان خوب نشدم نمیدونم واقعا دارم تقاص گناهام و ناشکری هام رو میدم.. دلم برای روزایی که تنم سالم بود و هیچ مشکلی نداشتم خیلی تنگ شده.من برای همتون دعا میکنم .ترو به خدا شما هم برای من دعا کنید محتاج دعاهاتونم ..
    پاسخ دادن
    سجاد می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ در ۲:۲۸ ق.ظ    

    سلام به همه ی پیروان حضرت حجت عج.
    منم نظرها رو خوندم و شمها رو دعا کردم.لنشاءالله شفا پیدا کنید.
    و از هم وطنان عزیزم برای شفای کمردردم التماس دعا دارم.و امیدوارم هیچ وقت مشکلی تو زندگیتون پیش نیاد.
    یاعلی
    پاسخ دادن
    zahra می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ در ۵:۲۹ ب.ظ    

    التماس دعا دار واسه ی شفای همه مریضا
    خوش میکنم برای شفایی منم دعا کنید کیست تخمدان دارم
    موهام شدید میریزه
    پاسخ دادن
    مژده شفا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ در ۱۲:۳۱ ق.ظ    

    سلام به همه
    برای همه چه کسایی که مشکلشون رو نوشتن چه اونایی که فقط خوندنو ساکت بودن از ته دل دعا میکنم که زودتر مشکلشون رفع بشه و در اسرع وقت طعم سلامتی کامل رو دوباره بچشن..دوستان همه بلاخره یه جورایی با مشکل جسمی و روحی برخورد میکنیم. ولی خدا این قدرتو توی بدن همه ما گذاشته که بتونه ترمیم بشه فقط باید بهش فرصت بدین و شرایطشو فراهم کنین اونم داشتن آرامشه.. میدونم سخته واقعا سخته کسی که درد و ناامیدی امونشو بریده بخواد یه دفعه احساس آرامش کنه.. ولی باور کنین اونقدر ادما با این کار سلامتشونو پس گرفتن که نمیشه انکارش کرد.. ازتون خواهش میکنم از قدرت فکریتون استفاده کنین.. شماها اشرف مخلوقاتین نور خدا در شما دمیده شده قدرتی در شماها هست که خدا بهتون داده کشفش کنید.. با امید با خندیدن . با ذکر جملات مثبت.. هر روز خدا رو بخاطر هر چیزی که خوشحالین براش شکر کنین ( حتی شده یک انگشتتون فقط سالمه هرروز شکر کنین که سالمه.. شکر سلامتی .. سالامتی رو افزایش میده.. بعد به تک تک اعضا بدنتون سرایت میکنه) جملاتی برای خودتون بسازین با اندامتون حرف بزنین بهشون بگین میخواین زودتر خوب بشن.. قربون صدقشون برین و صبر داشته باشتن و ناامید نشید امید داروی بزگ شفا است. طریق استفاده اشو یاد می گیرین از فرشته های خدا کمک بخواین خدا اونارو آفریده و در خدمت شما قرار داده فقط باید درخواست کنین .. اونا منتظرن درخواستتونو بشنون و با اشتیاق بیان به کمکتون.. فرشته مقرب اسرافیل ( رافائل) اسمش طبیب الهی ه.. از طرف خدا مسئول کمک به کسانیه که ازش میخوان..بنویسین تکرار کنید هر کاری که آرومتون میکنه انجام بدین.. خیلی خیلی جواب میگیرن..
    پاسخ دادن
    امیدوار می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در ۱۲:۵۰ ب.ظ    

    سلام دوستان.انشاالله مشکل همه به بهترین وجه ممکن حل بشه.امیدوارم به خدا توکل کنین و واقعا همه چیز رو به خودش بسپارین تا از جایی که فکرشو نمیکنین فرج و گره گشایی براتون پیش بیاره.این وعده خودشه.شک نکنین.
    برای خواهر۲۸ساله منم دعاکنین که با سرطان دست و پنجه نرم میکنه و دکترا ازش قطع امید.کردن
    خدایا به ناامیدی حضرت عباس قسمت میدهم امید هیچکس را نا امید نکن….
    پاسخ دادن
    حسین می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ در ۹:۳۰ ب.ظ    

    چرا شما آخوندها مریض میشید ادعیه قرانی نمیخونید؟
    چرا رهبر ادعیه نخوند و رفت مدرن ترین بیمارستان و زیر دست بهترین جراحهای خارج تحصیلکرده و پروستات مقدسشونو عمل کردند؟
    تا کی ملتو میخواین خواب نگه دارید وقتی بیدار بشن اثری ازتون باقی نمیزارند
    پاسخ دادن
        حسن می‌گه:    
        ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ در ۱۲:۴۳ ق.ظ    

        حسین جان سلام
        به نظر من دعا آخرین راهکاره
        من هم توی بهترین بیمارستان شهرمون درمون کردم با بهترین دکترها اما هیچ راهی برای کاهش دردم نیست
        باور کن این کلمات رو هم با درد شدید می نویسم
        اما معتقدم دعا به من آرامش می دهد چون از تزریق مخدرهایی مثل مرفین خسته شدم که فقط درد رو برای چند ساعت تسکین میده
        رهبر و هر مقام دیگری هم که باشی پناهی جز خدا نداری و ما هم پناهی جز خدا نداریم
        یقین بدان که عادل برحق به اندازه توان ما به ما درد می دهد نه بیشتر چون ترازوی عداتش برهم خواخد ریخت که حسب ماسبق این موضوع از ذات اقدس اهی بعید است
        اگر بهترین بیمارستانها چاره درد بود رهبر خیلی از ابرقدرتها حالا زنده بودند

        برای تسکین دردم دعا کنید
        چون این درد را تنها ناشی از گناهان و تکبر خود می دانم و به درگاه یکتای دوعالم طلب مغفرت دارم و برای همه مریضها هم آرزوی شفای عاجل و بعد هم خودم
        یا مولا علی
        پاسخ دادن
    حامد غلامی نجف آبادی می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ در ۱۰:۴۴ ب.ظ    

    سلام بر همه دوستان مسلمانان گفتم برای سلامتی من دعای کنید که سرگیجه ام بر طرف شود.مرسی تورا خدا دعا کنید.
    پاسخ دادن
    لنا می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ در ۱۲:۰۳ ق.ظ    

    سلام به همه دوستان
    من نظرات همه رو خوندم واسه همه هم دعا کردم .دوستان طب همیوپاتی خیلی عالی هست واقعا در عرض چند روز معجزه میکنه من خودم خیلی مشکل داشتم خداروشکر خیلی خیلی بهتر شدم .حتی واسه بیماران سرطانی هم داروهای خوبی داره تمام موادش هم طبیعی و معدنی هست .
    پاسخ دادن
    سلام می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ در ۱:۰۱ ب.ظ    

    سلام توروخدا برای اوناییکه بچه میخان و نمیشه دعا کنید خیلللللللللی سخته هم دکتر رفتنش هم حرف وحدیث مردم و خانواده همسر ازته دل برای منم دعا کنید انشاالله خداوندشفای عاجل به همه بدن الهم صل علی محمد وال محمد
    پاسخ دادن
    من می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ در ۱:۲۰ ب.ظ    

    سلام دوستان عزیز لطفا برای منم دعا کنید منم چندوقت درگیر یه بیماریم که خوب نمیشه وواقعا بعضی وقتها امونمو میگیره طوریکه اعصابم رو هم درگیر کرده وداره افسردم میکنه. خدایا گناهامونو ببخش و تکلیفی گردنمون نذارکه از عهدش برنیاییم و برمااسون بگیر و رحمت بفرست .
    پاسخ دادن
    ز می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ در ۴:۰۶ ق.ظ    

    با سلام به همه
    برای تک تک همتون اشک ریختم و دعا کردم
    منم یه توده تو سینم دارم
    فردا قراره برم دکتر
    دعا کنید تشخیصهای قبلی غلط باشه
    .بلاگ yasin714.blogfa.com رو حتما بخونید
    پاسخ دادن
    افسانه می‌گه:    
    ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ در ۶:۰۱ ب.ظ    

    سلام تو را به خدا به هر چی که می پرستید برای من دعا کنید الان چند ساله از بیماری دو قطبی دارم رنج می برم تو را به ناله های زینب برام دعا کنید همسرم بخاطر بیماریم ازم جدا شد خیلی افسرده شدم تو را به خدا دعایی یا نمازی که خیلی حاجت می ده بگید تا من هم از این بیماری نجات پیدا میکردم متاسفانه چون این بیماری را دادم همیشه تنهام عزیزان کاملا ناامید شدم همش فکر مردن را می کنم تو دو خدا برام دعا کنید که خوب بشم هر کاری باشه می کنم فقط شفا پیدا کنم آیندم بدجوری در خطر است.
    پاسخ دادن
    علی تمنا می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ در ۶:۰۷ ب.ظ    

    با سلام لطفا” برای جوانی که حدود یک ماهی است با تومور معده دست به گیبان است ازته دل دعا کنید تا انشاالله خداوند در این ماه مبارک رجب که متعلق به ذات حق ایت فج وگشایشی نماید واین جوان را که صاحب ۳ فرزند است به خانواده وپدرومادرش ببخشد باور کنید خیلی از شما عزیزان دل پاکی دارید اگر با خلوص نیت دعا کنید حتما” برآورده میشود،انشاالله دست همه تان رامیبوسم وخاک زیر پایتان هستم فراموش نشود
    پاسخ دادن
    علی تمنا می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ در ۶:۱۲ ب.ظ    

    با سلام لطفا” برای جوانی که حدود یک ماهی است با تومور معده دست به گریبان است ازته دل دعا کنید تا انشاالله خداوند در این ماه مبارک رجب که متعلق به ذات حق است فرج وگشایشی نماید واین جوان را که صاحب ۳ فرزند است به خانواده وپدرومادرش ببخشد، باور کنید خیلی از شما عزیزان دل پاکی دارید اگر با خلوص نیت دعا کنید حتما” برآورده میشود،(انشاالله) دست همه تان رامیبوسم وخاک زیر پایتان هستم فراموش نشود
    پاسخ دادن
    محمد رضا می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ در ۱۲:۲۷ ب.ظ    

    همه التماس دعا دارن، آدم اینهمه ناراحتیها رو میخونه، مریضی خودش یادش میره، منم ۳۰ سالمه حدود ۲ ماه هست که تصادف کردم مینیسک زانوم پاره شد و دکترها گفتند که خوب نمیشه ولی امید به شفای امامان و خداوند دارم برای من هم دعا کنید
    پاسخ دادن
    مجتبی می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ در ۱۲:۳۹ ق.ظ    

    سلام امیدوارم خدا همرو شفا بده.پدرم در بستر بیماریه واقعا ب دعای همتون نیاز داره خواهش میکنم براش دعا کنین ممنون .یا علی
    پاسخ دادن
    نازی می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ در ۱۱:۵۲ ق.ظ    

    سلام ماه ماه مهمانی خداست ماه استجابت دعامیگم ولی بعضی اوقات خودمم ناامید میشم ولی باز میگم مگه میشه انقدر خدا خدا کنی ونتیجه نگیری مگه میشه خدا فراموشت کنه برای خواهر من هم که الان تو بیمارستانه ویه پسر ۱۲ ساله داره وبیماری سیروز کبدی داره تو رو خدا دعا کنید شاید فقط یک نفسو خدا دعاشو قبول کنه شاید اون نفس نفس شما عزیزان باشه
    پاسخ دادن
    مريم می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ در ۱۱:۵۲ ق.ظ    

    بعد از چند سال انتظار خدا پسری بنام سید علی بکتاش برام داد با امدنش همه زندگیم تغیر کرد اون شد همه دارو ندارم وأی الان ۶ ماه است داره بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه هنوز یک و نیم سالشه داره خیلی عذاب میکشه بعضی وقت از بس سرم فشار میاد میگوم خدایا تورو به بزرگیت قسم راحتش کن نمیتونم عذابشو ببینم خدایا تورو به حق علی اصغر حسین یک لطفی به حال بکتاش من هم کن از در غیبت بکتاش منو شفا بده دکترا نا امیدم کردن میگن دیگه دارو جواب نمیده دارم میمیرم نمیتوانم دیگه تحمل کنم شمارو به خدا قسم یه دعایی کنین شاید من گنهکارم دعام أجابت نمیشه خدا پسرمو دوباره به اغوشم برگردونه بدونش نفسم میگیره
    پاسخ دادن
    فاطمه می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ در ۳:۴۱ ب.ظ    

    سلام از شمامردان و زنان مومنی که این نوشته رامی خوانید التماس دعا دارم دراین شبها وروزهای رمضان وبازبان روزه کودک شش ساله ام راکه از درمانش قطع امیدکرده اند دعابفرمایید یک سوره حمد وصلوات برایش بخوانیدممنون ازهمه شما.مادردلسوخته ای که اشک دراین روزهاوشبهاخوراکش شده
    پاسخ دادن
    محمد می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ در ۳:۵۲ ق.ظ    

    سلام امیدوارم خدا به همه بندهاش که گرفتاری دارن شفا بده بخدا دلم پره استرس دارم اضطراب دارم ترس از اینده تمام بدنم رو فرا گرفته خدایا اول تمام بیمارها رو شفا بده خدایا تو بزرگی تو رحمانی تو رحیمی خدایا تو ور به حق علی به ما هم نگاه کن دلامون شکسته چشمامون خیسه خدا غلط کردم خدا فقط شفا کن دردمون رو من استرس و اضطراب زندگیم رو تعطیل کرده خدا توان کار کردن بده خدا تو بزرگی تو سروری خدا التماست می کنم بزار ارامش داشته باشیم یا خدا خودت کمک کن. صلوات
    پاسخ دادن
    محمد می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ در ۳:۵۴ ق.ظ    

    فردا میرم میرم دکتر دعا کنید برام برا همه
    پاسخ دادن
    مائده می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ در ۱۰:۰۶ ب.ظ    

    سلام خدا همه ی مریضیارا شفا بده به حق علی برای منم دعا کنین دهانم پر قارچ و عفونت شده الان ۸ روزه لب به غذا نزدم دعام کنین خوب شم
    پاسخ دادن
    Saeed می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ در ۴:۲۷ ب.ظ    

    سلام.من احساس میکنم مریضم….خدا کنه هیچیم نباشه.ازمایش دادم گفتن چیزی نییست…دوباره باید ازمایش بدم.خدایا توبه کردم…به امام حسین توبه کردم.به حضرت زهرا توبه کردم…چند روزه رفتم توی یه موسسه خیریه مشغولم…به بچه های بیمار ی بضاعت کمک میکنن…ای خدا قسمت میدم به امام رضا..قسمت میدم به حضرت ابوالفضل…قسمت میدم به موسی بن جعفر کمکم کن…
    پاسخ دادن
    zahra می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ در ۳:۱۹ ب.ظ    

    سلام توروخدا برای من دعا کنید من از بچگی حال روحی خوبی نداشتم و تاجایی که بیاد دارم همیشه افسرده بودم و همیشه موهام میریخته تاجایی که الان تاس شده سرم همش تو خونه نشستم و از بیرون رفتن به بیرون میترسم و خیلی وقته لبخند به لبام نیومده روزگار خوشی و نمیگذرونم حاا جسمی خوبیم ندارم درد معده و سرگیجه و حالت تهوع و اضطراب بی علت و تعرق زیاد امونم و بریده خسته شدم ازین وضع نمیدونم باید چکار کنم و به کی پناه ببرم ناامیدی و غم داره منو میکشه التماس دعا
    پاسخ دادن
    طاهره می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ در ۶:۱۳ ب.ظ    

    سلام غذای تو دوای تو دوای تو غذای تو خداوند مهربان اینهمه نعمت به ما عطا کرده میوه مغزها سبزیجات اگر ساعاتی را در کلاسهای خام گیاه خواری بگذرانید انشاالله به امید خدا شفا پیداکرده یا بیماری کمتر بسراغتان خواهد آمد حتما امتحان کنید. مرا دعا کنید که نیاز به دعا دارم .
    پاسخ دادن
    امين می‌گه:    
    ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ در ۴:۳۵ ب.ظ    

    با سلام بیش از یکماه است که پسرم از دهانش خون میاید همه کاری داریم انجام میدیم

    و داده ایم تا کنون مشکل حل نشده التماس دعا داریم ممنون

    با سلام،یعنی خواندن و قرائت کامل آن سوره یا ذکر به دفعاتی که ذکر شده است.
    پاسخ دادن

سهیل می‌گه:    
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ در ۳:۵۷ ق.ظ    

من درد کمرداشتم دکترا جواب کردند که نخاع در حال قطع شدن است و…….بردنم خانه اون لحظه باخدا معامله کردم گفتم همه جواب کردند اما تو مانده ای شروع کردم به خواندن سوره کوثرتا ۶۰۰۰بارخواندم گفتم دست بردارنیستم بایدتراببینم وکمرم راشفا دهید….شب سه نفرآمدندروی سرم درعالم خواب یک نفرباقدمتوسط وجوان بامحاسن سیاه وبازبان رسمی خودم(کردی)گفتءمن شاهزاده حسن هستم امده ام ترا نجات دهم پارجه سفیدی نیاز دارم که زیر انداز مهمانت است ودسرسی بهش نارم میرم بعدا برمیگردم….باعیال واون دوستم وهمسایه ام رفتیم زیارت بهشان گفتم من تا آخرشب شفا میابم ومیدوم…..برگشتیم ساعت شد۳/۱۲ دقیقه شب چشممنم بستم دو نورسبز وقرمز واردشدندویکنفربا جامی آب درکنارم حاضرشدآّ رو شانه رستم تا کمر ریخت آب ولرم بودتکانی خوردم دیدم بدنم تمام خیس آب است وبلندشدم دیدم کمرم هم راست شد….رفتم بچه هام بلندکردم و…..خوشحال شدندتایک سال هرماه رفتم زیارت وهرشب دوسجده به رمین میبرم وباوضو میخوابم و…..الهم صلی الله محمدا و ال محمد……
پاسخ دادن
رهبری می‌گه:    
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ در ۱۱:۰۲ ق.ظ    

عزیزان و خادمان محترم کانون فرهنگی هنری والعادیات یزد
سلام علیکم. خواهشمند است در بیان روایات و خواص آیات و سور دقت فرمایند که بسیاری از موارد یاد شده در سایت شما جزو روایات ساختگی بوده و در منابع معتبر شیعه متقدم، چنین روایاتی وجود ندارند. و سخن علما هم اگر منبع قرآنی و روایی معتبر نداشته باشد فاقد اعتبار است و موجب ترویج خرافات.
لطفا در این باره مقاله «قرآن درمانی در بوته نقد» را در فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، شماره ۶۱ مطالعه فرمایید. از اینترنت هم قابل دسترسی است. با تشکر و احترام. رهبری
پاسخ دادن
امير می‌گه:    
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ در ۱۰:۵۷ ق.ظ    

سلام اگه اجازه بدین میتونم با ذکر منبع کپی کنم
پاسخ دادن
سامانلو می‌گه:    
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ در ۱۲:۴۵ ق.ظ    

مطالبتون خوب بود ولی بهتر میشد اگر منابعشونم ذکر میکردید ممنون
پاسخ دادن
امیررضا می‌گه:    
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ در ۲:۴۷ ب.ظ    

یعنی واقعا جواب میده؟
پاسخ دادن
حیات الله می‌گه:    
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ در ۱:۴۵ ب.ظ    

باعرض سلام واحترام خدمت دست اندرکاران برناه امیدوارم که دارای صحت کامل باشید مدت زیادی است که در کوشم یک اواز میشنوم امیدکه یک دعای مجرب برایم ارسال نموده ویا به شماره ۰۷۷۴۵۷۰۵۰۸ تماس بگیرید از شما ممنون میشوم اجرکم علی الله

توضیحات
به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 300 views بار دسته بندی : ذکر و دعاهای قرآنی تاريخ : ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.