دانلود کتاب علائم عتیقه گنج طلسم

» کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبیدانلود کتاب گنج و دفینه یابی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و نشانه علوم غریبه

مجموعه کامل کتابهای آموزش کارشناسی گنج یابی و دفینه یابی50 هزار تومان

مجموعه کامل کتابهای آموزش کارشناسی گنج یابی و دفینه یابی

مجموعه کتابهایی که داخل این مجموعه بسیار کمیاب موجود می باشد به شرح زیر است : ۱-کتاب چشم طلایی ( به ارزش 90 هزار تومان ) ۲-کتاب اسرار و علائم نشانه ها ( به ارزش 100 هزار تومان ) ۳-کتاب نشانه های کهن (میراث زرین) ( به ارزش 100 هزار تومان ) ۴- کتاب گنج باستان ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۵-کتاب آموزش رمزیابی و رمزگشایی جوغن ها ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۶-کتابی کامل درباره سکه های قدیمی ایران باستان و سکه شناسی ( به ارزش 200 هزار تومان ) ۷-کتاب جوغن ها (کارشناسی و معنی و مفهوم آثار و نشانه ها ) ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۸-آیین تدفین (روشهای تدفین مردگان در چند صد سال پیش ) ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۹-کاملترین کتاب نایاب علوم غریبه و طلسمات (کتاب فارسی کله سر) ( به ارزش 70 هزار تومان )

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی را برای شما عزیزان قرار دادیم . خبر کشف و پیدا شدن جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در قبرستان و گوردخمه تاریخی و باستانی حسن آباد در شهرستان سنندج استان کردستان به سرعت در شبکه های مجازی و اجتماعی پیچیده شده است . ولی با پیگیری های سازمان میراث فرهنگی مشخص شد که این مومیایی کاملا تقلبی و جعلی بوده است . در حالی که مومیایی کردن اجساد مردگان در ایران باستان اصلا وجود نداشت و این خود نشان از شایعه ای بی اساس و دروغین میباشد . در ادامه مطلب تصاویر و عکسهای کشف مومیایی تقلبی و جعلی پادشاه ایرانی در گورستان و قبرستان تاریخی روستای حسن آباد سنندج کردستان را مشاهده خواهید کرد .

کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی

کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی

کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی,کشف مومیایی پادشاه ایرانی,کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی,تصاویر کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در کردستان,جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در روستای حسن آباد سنندج,شایعه خبر کشف مومیایی پادشاه ایرانی در حسن آباد,کشف جسد مومیایی در گورستان و قبرستان تاریخی و باستانی,آیا خبر کشف مومیایی پادشاه ایرانی در حسن آباد سنندج واقعیت دارد؟,کشف جسد مومیایی جعلی و تقلبی پادشاه ایرانی در قبرستان و گورستان تاریخی و باستانی,گورستان و قبرستان تاریخی و باستانی در روستای حسن آباد سنندج کردستان,عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن اباد,مومیایی جعلی و تقلبی ساختگی,کشف مومیایی پادشاه ایرانی در داخل تابوت,تابوت و جسد مومیایی,کشف و پیدا شدن تابوت های طلا و اجساد مردگان در قبرستان و گورستان تاریخی,تابوت طلا و جسد مومیایی

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی پادشاه مادها دیاکو

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان - فاش شدن راز مومیایی تقلبی

تصاویر و عکسهای کشف جسد مومیایی شده پادشاه ایرانی در گورستان تاریخی حسن آباد کردستان – فاش شدن راز مومیایی تقلبی

متن شایعه

“ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻬﺮﮎ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩ – ﺳﻨﻨﺪﺝ، ۵ ﻗﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ .

ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺭﺍ ۳ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪﺍﻱ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﺷﻴﺎﺋﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻲ، ﺩﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﻔﺮﻏﻲ ﻭ ﮐﺎﺳﻪﻫﺎﻱ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﮐﺸﻒ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺭﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﺭﻭﺝ ﻭ ﻻﻳﻪ ﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﻃﻼﮐﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻃﻮﻝ ﺟﺴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﻳﮏ‏( ﻳﺎ ﺩﻭ ‏) ﺟﻌﺒﻪ ﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺷﻴﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻳﮏ ﻧﻴﺰﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻱ ﺑﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺷﻴﻪ، ﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻴﺨﻲ ﺣﮏ ﺷﺪﻫﺎﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﺴﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻱ ﺗﺎﺑﻮﺕ، ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﻧﮑﺘﻪ ﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺴﻢ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﺴﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﻭﺩ .

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۵۰۰ ﻣﺘﺮﻱ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﮐﻮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺎﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .”

 

 

پاسخ شایعه

۱٫ کشف گورستان تاریخی در سنندج ، بهانه ای برای سو استفاده افراد سودجو شد تا به پخش تصاویری منتسب به یک مومیایی بپردازند .

۲٫ گورستان تاریخی شهرک زاگرس سنندج در ۲۲ آبان ۸۷ و در پی عملیات راهسازی جاده روستای حسن آباد کشف شد.

۳٫ مدیر کل میراث فرهنگی استان کردستان در همان زمان کشف مومیایی در این گورستان را تکذیب کرد.

۴٫ منتشر کننده بلوتوث در مراغه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی اشیاء موجود در بلوتوث کشف و ضبط و مشخش شد این مومیایی یک مانکن بوده که با کلاه‌گیس و تور پوشانده شده و با خط میخی روی یک تخته چوبی نوشته شده است .

۵٫ با فاش شدن راز مومیایی تقلبی و تحقیقات ویژه از متهم ، وی اعتراف کرد مومیایی تقلبی را خود ساخته است و قصد سودجویی و فروش این مانکن را داشته است.

۶٫ مومیایی کردن جسد در ایران سابقه نداشته و موارد کشف شده چون مرد نمکی و … همگی در اثر عوامل طبیعی و محیطی حفظ شده اند.
کذب بودن مومیایی های ادعا شده به مرور زمان مشخص و جعلی بودن آنها اثبات شده است .

۷٫ دقت در تصاویر و مقایسه با سایر مومیاییها نیز گویای جعلی بودن آن است .
تمیزی بیش از اندازه تابوت و جسد ، حفظ حالت طبیعی و سالم بودن جسد و اشیاء … همگی نشانگر جعل و زمینه ای برای سو استفاده از احساسات مردم ایران و سودجویی جاعل بوده است .

توضیحات
به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 517 views بار دسته بندی : مومیایی تاريخ : ۱۵ آذر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.